„Bērns ir kā taurenis vējā. Daži spēj lidot augstāk kā citi, bet katrs no viņiem lido tik labi, cik spēj. Kāpēc salīdzināt citu ar citu? Katrs ir atšķirīgs! Katrs ir īpašs! Katrs ir skaists!” (M. Montesori)

 Psihologs:

Galvenais skolas psihologa uzdevumus ir sniegt atbalstu skolēniem, skolotājiem un pēc nepieciešamības arī vecākiem un visiem kopā rast pareizo risinājumu skolēna  labsajūtai

 

Vārds, uzvārds

pirmdiena

otrdiena

trešdiena

ceturtdiena

piektdiena

Tālr. nr.

e-pasts

Diāna Balode

1.-4.kl.

Nākotnes ielā 1a

-

8.30-14.30

8.30-14.00

8.30-13.00

-

29385341

diana.balode@gmail.com

Laura Ozola

5.-12.kl.

Gaismas ielā 9

 

     

-

 

 

 Logopēds Baiba Batarevska

Logopēdijas mērķis ir ciešā sadarbībā ar skolotājiem un vecākiem sniegt papildus atbalstu bērnam mācību procesa apguvē, kas ietver runas, rakstu un lasītprasmes iemaņu pilnveidošanu un koriģēšanu.

Vārds, uzvārds

pirmdiena

otrdiena

trešdiena

ceturtdiena

piektdiena

Tālr. nr.

Baiba Batarevska

Nākotnes ielā 1a

12:30 – 19:00

12:30 – 17:00

12:30 – 19.00

12:30 – 17:00

9:00 – 17:00

27745369

 Konsultācijas vecākiem pēc iepriekšējas vienošanās

 Speciālais pedagogs

Speciālais pedagogs palīdz īstenot izglītības programmu konkrētajos mācību priekšmetos atbilstoši Valsts izglītības standartam un atbilstoši katra izglītojamā veselības stāvoklim un attīstības līmenim

Vārds, uzvārds

pirmdiena

otrdiena

trešdiena

ceturtdiena

piektdiena

Tālr. nr.

e-pasts

Līga Kovaļenoka Nākotnes ielā 1a

8:15 – 16:15 (metodiskais darbs)

8:30 – 14:30

(konsultācijas vecākiem pēc iepriekšējas vienošanās)

8:30 – 14:30

(konsultācijas vecākiem 10.40-12.30 pēc iepriekšēja)

8:30 – 14:30

(konsultācijas vecākiem pēc iepriekšējas vienošanās)

8:30 – 12:30

29749790

Liga-kovalenoka@inbox.lv

Ineta Blauduma

Gaismas ielā 9

 

13.30 -15.00

 

11.30-14.00

 

29634632

 

 Sociālais pedagogs Daina Šulce

Vārds, uzvārds

pirmdiena

otrdiena

trešdiena

ceturtdiena

piektdiena

Tālr. nr.

Daina Šulce

 

8:00 – 15:00

Nākotnes 1a

8:00 – 15:00

Gaismas 9

8.00 – 16.00

Gaismas 9

9.00 – 15.00

Gaismas 9

8.00 – 15.00

Gaismas 9

 

 

29436227

15.00–17.00 konsultācijas vecākiem pēc iepriekšējas pieteikšanās

 

14:00 – 16:00 institūciju apmeklējums/mājas vizītes

15.00-18.00 konsultācijas vecākiem pēc iepriekšējas pieteikšanās

 

 Pedagogs- karjeras konsultants  Laura Balode

Veiksmīgs karjeras ceļš sākas ar sevis iepazīšanu un zināšanām par to, kas tu esi un ko tu vari piedāvāt savam nākamajam darba devējam. Pilnīgāk izzinot sevi, tu uzzināsi par savām prasmēm un personības iezīmēm, kā arī labāk izpratīsi savu motivāciju, intereses, vērtības un darba vides apstākļus, kas ir piemēroti tieši tev.

 

Vārds, uzvārds

otrdiena

trešdiena

ceturtdiena

Tālr. nr.

e-pasts

Laura Balode

5.-12.kl.

Gaismas ielā 9

13.30- 15.00

Individuāls konsultācijas skolēniem

14.00- 16.00

Individuāls konsultācijas skolēniem

15.00-16.00

Individuāls konsultācijas skolēniem

67937074

laura.balode@kekava.lv

Konsultācijas vecākiem pēc iepriekšējas pieteikšanās

  Drukāt