Programma Joma Apakšprogramma Kolektīvs Vadītājs Diena Laiks Telpas  mob.
Kultūrizglītības Mūzika Jauktais koris   I.Lagzdiņa O. 15.30-17.00 VSK.zāle 26364081
    Zēnu koris   I.Lagzdiņa P.,Tr. 13.35-14.15 VSK.zāle  
    Vokālie ansambļi "Rasa" D.Bula O. 15.30-17.00 Spoguļzāle 29574131
          Tr. 15.20-16.50 Sāksk.zāle  
    2.-4.kl.koris   Z.Jansone O.,C. 11.20-11.50 Mūz.kab. 29979784
  Teātris Skatuves runa 5.-12.kl. S.Zītare C. 15.00-16.00 Vidusk.zāle 29118477
    Teātra pulciņš 1.-4.kl. U.Brīvlauka Tr.,Piekt. 13.50-15.20 Sākumsk.zāle 29389058
                 
                 
  Deja Mūsdienu deja  Mini versija  I.Tamane P.,C. 15.30-19.00 Spoguļzāle 29137603
      1.-2.kl.          
      Mazā versija  I.Tamane P.,C. 15.30-19.00 Spoguļzāle  
      3.-4..kl.          
      Versija 5.-6.kl. I.Tamane P.,C. 15.30-19.00 Spoguļzāle  
    Tautas dejas Ķekaviņa I.Gaile P. 14.00-16.00 Sākumsk.zāle 29238135
      4.-5.kl. J.Kalniņš   16.00-17.00 Sākumsk.zāle 26485863
          O. 16.30-18.00 Sākumsk.zāle  
          C. 16.30-18.00 Sākumsk.zāle  
      Ķekaviņa I.Gaile P. 16.00-18.00 Sākumsk.zāle 29238135
      6.-8.kl. J.Kalniņš O. 16.30-18.00 Sākumsk.zāle 26485863
      Ķekaviņa I.Gaile O. 14.00-16.00 Spoguļzāle 29238135
      1.kl. J.Kalniņš C. 14.00-16.00 Spoguļzāle  
      Ķekaviņa I.Gaile O. 14.00-16.00 Sākumsk.zāle 29238135
      2.-3.kl. J.Kalniņš   16.00-16.30 Sākumsk.zāle 26485863
          C. 14.00-15.30 Sākumsk.zāle  
            15.30-16.30 Sākumsk.zāle  
      Pirmskola I I.Gaile O., C. 18.00-18.45 Sākumsk.zāle 29238135
      Pirmskola II J.Kalniņš O.,C. 18.45-20.15 Sākumsk.zāle 26485863
  Vizuālā un vizuā li plastiskā māksla Keramikas pulciņš 1.-9.kl. A.Bērziņa Tr. 14.00-18.00 keramikas darbn.sāksk. 29274855
    Vizuālā māksla 5.-12.kl. R.Sula C. 15.00-17.00 viz.m.k. 29257951
    Dizains un tehnoloģijas 5.-9.kl. J.Aizups Piektdiena 13.40-16.20 z.darbm.kab 26519307
    Kokapstrāde un  5.-9.kl. J.Balodis Pirmdiena 15.00-16.25 z.darbm.kab 26525802
    tehnoloģijas            
Tehniskā jaunrade Konstruēšana un tehniskā modelēšana Robotika 5.-7.kl. J.Āboltiņš O.Tr. 13.30-15.30 inf.kab. 28265869
  Avio un rakešu - kosmiskais modelisms Lidmodelisms 3.-12.kl. Z.Līdaks O., C. 17.30- sāk.skolā 26337641
Sporta izglītība Galda spēles Dambrete 1.-4.kl. M.Lielgalve O.,C. 13.40-14.20 sāk.skolā 26387328
  Sports Florbols 1.-12.kl. I.Vancāns P. 14.00-18.00 Ķek.sp.nams 29653457
          O. 14.00-16.00 Ķek.sp.nams  
          C. 14.00-16.00 Ķek.sp.nams  
          Piekt. 15.00-19.00 Ķek.sp.nams  
    Basketbols meitenēm 8.-12.kl. E.Gribuste P. 15.00-16.30 Ķek.vid.sp.z. 29334322
          Tr. 15.00-16.30 Ķek.vid.sp.z.  
          Piektd. 16.30-18.00 Ķek.vid.sp.z.  
      1.-3.kl S.Čapa O. 14.00-15.00 sāk.skolā 29636035
          C. 14.00-15.00 sāk.skolā  
      4.-7.kl.   P. 16.30-18.00 Ķek.vid.sp.z.  
          Tr. 16.30-18.00 Ķek.vid.sp.z.  
          Piektd. 15.00-16.30 Ķek.vid.sp.z.  
    Basketbols zēniem 3.-5.kl. A.Eglītis O. 14.00-15.00 Ķek.vid.sp.z. 29297336
          C. 14.00-15.00 Ķek.vid.sp.z.  
          Piektd. 14.00-15.00 Ķek.vid.sp.z.  
      1.-3.kl. E.Teteris O. 16.30-17.30 Ķek.vid.sp.z. 29134499
          C. 16.30-17.30 Ķek.vid.sp.z.  
      8.-12.   O. 17.30-18.15 Ķek.vid.sp.z.  
          C. 17.30-18.15 Ķek.vid.sp.z.  
          Piekt. 18.30-20.00 Ķek.vid.sp.z.  
    Peldēšana 5.c,6.kl.m. B.Medne O. 14.00-15.00 Baseins 26752855
      6.kl.   Tr. 15.00-17.00 Baseins  
      7.-9.kl.   O. 15.00-17.00 Baseins  
      4.kl.   Piekt. 13.00-13.40 Baseins  
      4.kl.   Piekt. 14.00-15.00 Baseins  
      10.-12.kl.   Piekt. 15.00-17.00 Baseins  
      5.c zēni V.Lācītis P. 14.00-15.00 Baseins 26104034
      8.-9.kl.zēni   P. 15.00-17.00 Baseins  
      4.kl.   C. 14.00-15.00 Baseins  
      6.kl.z.   C. 15.00-17.00 Baseins  
      4.kl. I.Jansone C. 14.00-15.00 Baseins 28274382
    Sākumskolas    M.Lielgalve C. 12.30-14.00 Sākumsk. zāle 26387328
    pasākumiem zāle            

 

  Drukāt