MAIJS

 

Laiks

Vieta

Pasākums

Dalībnieki

Atbildīgais

2.05.

 

Ķekava, Baloži

Latvijas skolēnu 71.spartakiāde (2004.-2006.g.dz..zēni, meitenes)

Florbola komanda

I.Vancāns

3.05.

kl.audzstunda

 

Baltā  galdauta svētki

1.-12.kl.

Klašu audzinātāji

3.05.

9.00-115.00

Ābeļdārzs, Skolas iela 2

Dalība orientēšanās spēlē “Latvija”

komandas

Klašu audzinātāji

R.Eihmane

M.Lielgalve

6.05.

11.00- 16.00

Sākumskolas ēka Nākotnes 1a, aktu zāle

Deju kolektīva Ķekaviņa mēģinājums

Deju k. Ķekaviņa

M.H.Vanaga

8.-15.05.   Zviedrija, Gēteborga Gēteborgas basketbola festivāls 3.-6.kl. zēni A.Eglītis

7.-11.05.

kl.audzstunda

 

“Es Eiropā “ - klases audzināšanas stundas

1.-12.kl.

Klašu audzinātāji

7.-11.05.

 

Biblioēkas

Informatīvais stends veltīts Otrā pasaules kara upuru piemiņas dienai.

1.-12.kl.

R. Eihmane

M. Lielgalve

N. Kaļva

R.Sloskāne

9.-10.05.

 

 

Skolas darba ārējā vērtēšana - akreditācijas komisija skolā

 

S.Pugovka

10.05.

13.00

Vidusskolas ēka Gaismas 9, bibliotēka

Pasākums “Čaklākie lasītāji vidusskolas bibliotēkā”

Čaklākie lasītāji

R.Sloskāne

11.05.

 

Ķekava, Baloži

Latvijas skolēnu 71.spartakiāde (2006.-2008.g.dz.zēni, meitenes)

Florbola komanda

I.Vancāns

17.05.   Rīga Grīziņkalns Latvijas skolu 3x3 basketbola čempionāts

4.-9.kl.

Zēni, meitenes

A.Eglītis

S.Čapa

E.Gribuste
17.05.   Ķekavas vidusskola Gaismas iela 9 Koncerts vecākiem

Zēnu koris

Vokālais ansamblis

I.Lagzdiņa

17.05.

19.00

Sākumskolas ēka Nākotnes 1a aktu zāle

Vecāku sapulce

2018./2019.m.g pirmklasnieku vecāki

S.Pugovka

16.05.

15.00

Sākumskolas ēka Nākotnes 1a aktu zāle

Olimpiešu svētki

mācību priekšmetu olimpiāžu, konkursu laureāti, viņu skolotāji

S.Pugovka

G.Zuša

19.05.

 

Sākumskolas ēka

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzīkas akadēmijas Horeogrāfijas katedras studentes Martas Helēnas Vanagas bakalaura darbs- latviešu skatuviskās dejas izrāde

Tautas deju kolektīvu dalībnieki

M.H.Vanaga

Nākotnes 1.a

18.05.   Ķekavas vidusskola Gaismas iela 9 “Skolas pēdējais zvans”

1.,8.,9.,11.,12.kl.

Direktore S.Pugovka 

R.Eihnane

M.Lielgalve

21.-25.05.

 

 

Pedagoģiskās padomes sēde - skolas akreditācijas rezultāti

Pedagogi

S.Pugovka

21.-25.05.

 

Sākumskolas  ēka Nākotnes iela 1.a

Projektu nedēļa

1.-4.kl.

M.Rogule

28.05.

reģ.no 15:30

Daugmale

Dalība Ķekavas novada atklātajās skolu sacensībās orientēšanās sportā “Skolu kauss 2018”

skolēnu komandas

K.Vanaga,

A.Liepkalne;

R.Eihmane;

M.Lielgalve

29.05.

15.00

 

Pedagoģiskās padomes sēde:

Pedagogi

S.Pugovka; G.Zuša, M.Rogule

1. Kandidātu izvirzīšana konkursam “Labākais skolotājs 2017./2018.m.g.”

2. 2017./2018.mācību gadā izglītojamajiem, kuri bija pārcelti ar  nepietiekamu vērtējumu vai atstāti uz otru gadu piemēroto papildu mācību pasākumu efektivitāte

3. Izglītojamo pārcelšana nākamajā klasē, papildu mācību pasākumi

28.05.-1.06.

 

Bordesholma (Vācija)

Skolēnu apmaiņas brauciens uz Bordesholmu (Vācija)

10.-12.kl. skolēni

D.Stūre

29.05.

 

Ķekavas estrāde

Drošības diena “Esi zinošs, esi drošs”

1.-8.kl.

L.Balode

31.05.

9.00

Sākumskolas  ēka Nākotnes iela 1.a - aktu zālē

Mācību gada noslēguma svinīgā līnija

1.-3.kl.

M. Lielgalve;

M.Rogule

31.05.

14.00

Sākumskolas  ēka Nākotnes iela 1.a - aktu zālē

“Ziedu balle”

4.kl. skolēni, vecāki

M. Lielgalve;

M.Rogule

31.05.

 

 

Mācību gada noslēguma līnija

5.-8.,10.-11.kl.

S.Pugovka

R.Eihmane

  

 

 

  Drukāt