Mūsdienu deju grupas “Mazā versija” (1.-3.kl.) un “Versija” (4.-5.kl.)

Vadītāja Ivetta Tamane, tālr. 29137603

Deju grupas pārsvarā darbojas show dance jeb laikmetīgās dejas stilos. 

Deju grupa “Versija” ir XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku dalībnieki. Abas deju grupas regulāri piedalās Ķekavas vidusskolas un Ķekavas novada rīkotajos pasākumos. Tradicionāli katru gadu ar deju aktivitātēm atzīmējam Starptautisko dejas dienu. Mums ir draugi arī citās deju grupās dažādās Latvijas pilsētās. Kopīgi ar mūsu draugiem iestudējam kopdejas, organizējam draudzības pasākumus un koncertus.

Sasniegumi un aktivitātes 2015./2016. mācību gadā:

Pierīgas novadu mūsdienu deju konkurss I kārta - "Mazā versija" II pakāpe, "Versija" II pakāpe 

Mūsdienu deju radošais konkurss. Vidzemes novads II kārta (valsts) - "Versija" III pakāpe

Starptautiskās dejas dienas koncerts - "Mazā versija", "Versija",

Draudzības koncerts Lielvārdē - "Versija",

Draudzības koncerts Zvejniekciemā - "Versija",

Koncerts Lēdurgā - "Mazā versija", "Versija",

Ķekavas novada svētki - "Mazā versija", "Versija", 

 

 

Ķekavas novada sporta diena - "Mazā versija", "Versija", 

Ķekavas vidusskolas salidojuma koncerts - "Versija",

Ziemassvētku pasākumi - 'Mazā versija", "Versija",

Popiela sākumskolā - "Versija",

Lieldienu pasākums sākumskolā - "Versija",

Atskaites koncerts - "Mazā versija", "Versija",

Ziedu svētki 4.klasēm - "Mazā versija", "Versija".

 2016./2017.mācību gadā

Strādājam pie jaunu horeogrāfiju iestudēšanas un dejas tehnikas pilnveidošanas. 

 Gatavojamies:

 Ziemassvētku koncertam, 

Mūsdienu deju radošajam konkursam un Pierīgas kausam 2017.

  Drukāt