Ķekavas vidusskola ir iesaistījusies projektā

 

 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2016.gada 7.jūnija noteikumu Nr.359 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5.specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanas noteikumi” noteikto, septembra sākumā Ķekavas novada dome vienojās ar Valsts izglītības attīstības aģentūru par sadarbību un noslēdza sadarbības līgumu par Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanu Ķekavas vidusskolā kā izmēģinājumskolā.

Projekta īstenošanas termiņš: 2017.gada 11. septembris– 2020. gada 31. decembris.

Projekta mērķis ir uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs:


• nodrošināt karjeras vadības prasmju apguvi skolās;
• celt izpratni un informētību par tālākās izglītības ceļiem un izvēlēm;
• motivēt profesijas un nodarbinātības izvēlei atbilstoši savām interesēm, spējam, sabiedrības un darba tirgus piedāvājumam un vajadzībām.

  Drukāt