Starpnovadu koru skate

 Ķekavas vidusskolas jauktajam un 5.-9.klašu koriem starpnovadu koru skatē 1.pakāpe, diriģente I.Lagzdiņa, koncertmeistare Ilze Reinholce.

 Ķekavas vidusskolas 2.-4.klašu korim 2.pakāpe, diriģente Zane Jansone, koncertmeistare Tatjana Zorina.

Ķekavas vidusskolas zēnu korim - 2.pakāpe, diriģente Inga Lagzdiņa, koncertmeistare Dzintra Kļaviņa.