Pēdējais zvans

12.maijā 86 devīto klašu skolēniem izskanēja pēdējais zvans Ķekavas vidusskolas pamatizglītības programmā. 9.a klases audzinātāja Ina Zvejniece, 9.b klases audzinātāja Ina Jaunošāne un 9.c klases audzinātāja Digna Rībeniece. 9.klašu skolēnus uzrunāja skolas direktore un sveica 8.kalšu skolēni. Lielākai daļai 9.klašu skolēnu šis nebūs pēdējais zvans, jo izglītība turpināma vidusskolā, taču 22 divpadsmito klašu skolēniem šis bija pēdējais zvans. 12.klašu audzinātāja Raina Sula. Vienpadsmito klašu skolēnu teica ceļa vārdus saviem vecākajiem skolas biedriem un dāvāja viņiem izdzīvošanas komplektus. Arī 1.c klases skolēni sveica divpadsmitklasniekus un , skanot pēdējam zvanam, aizveda viņus uz pēdējo audzināšanas stundu.