Koru koncerts

Kocerta uzstājās 2.-4.kl.koris, vadītāja Zane Jansone, 5.-9.kl.meiteņu koris, vadītāja Inga Lagzdiņa. Skatuves runas pulciņa dalībnieki uzveda "Pie melnā muižkunga". 

Arī zēnu koris , vadītāja Inga Lagzdiņa, skandēja vairākas dziesmas. Korī dziedāja arī jauktais koris un kopkoris. (Vadītāja Inga Lagzdiņa).