Ekskursija uz Jumpravu-Aizkraukli

 1.jūnijā mācību priekšmetu olimpiāžu un konkursu uzvarētāji devās ekskursijā uz Jumpravu -Pļaviņām- Lielvārdi. Vispirms skolēni apmeklēja Jumpravā Gaiļu dabas taku. Tur viņus sagaidīja Gaiļu mājas saimnieks Māris Skudra, kas pavadīja bērnus pa Gaiļu dabas taku. Stāst'tājs palīdzēja skolēniem ieraudzīt dažādas intersantas lietas dabā, rosināja domāt par dabas procesiem un parādībām dabā, sajust pietāti un mīlestību pret to. Varēja iepazīties ar dažādiem putnu būrīšiem un akmeņiem. Skolēni mācījās būt vērīgi un uzmanīgi. Pārgājiena noslēgumā bērnus sagaidīja iekurts kamīns, kurā varēja uzcep līdzi paņemtās desiņas. Pēc nelielas atpūtas ceļojums turpinājās līdz Liepkalnu maiznīcai Pļaviņu novadā, pie kuras jau gaidīja vikingu laiva "Lāčplēsis". Kaut arī pūta stiprs vējš, brauciens ar koka vikingu laivu un stāstījums par vēturiskiem notikumiem šajā vietā bija aizraujošs. Pēc emocionālā brauciena ar laivu pa Daugavu, skolēni devās Aizkraukles virzienā uz Pļaviņu HES. Šeit gids izstāstīja par Plāviņu HES celtniecību. Noslēgumā visi piekusuši un jaunu iespaidu bagāti, skolēni brauca mājās. Lai jauka un notikumiem bagāta vasara.