Zinību diena

 Ķekavas vidusskolā 2017./18.m.g. uzsāk mācības 1.-12.klasēs 1091 skolēns. 13 skolēni mācās 5.-6.-gadīgo grupā.

1.klasē mācības uzsāk 131 skolēns, 5.klasēs - 102 un 10.klasē- 32 skolēni.

1.-4.klasēs mācīsies 520 skolēni. 5.-12.klasēs mācīsies 571 skolēns.