Viktorīna "Kas?, Kur?, Kad?" Ķekavas novadpētniecības muzejā

 Ķekavas novadpētniecības muzeja darbinieces Ināra Rumbina un Aija Grīnvalde  organizēja skolēniem konkursu par Ķekvas novadu. Bija daudz interesantu jautājumu, uzdevumu un atbilžu.  Skolēni uzzināja daudz jauna un parādīja, ko jau zināja, domāja par savu novadu. Uzvarētāji bija vis: gan abas dalībnieku komandas, gan līdzjutēji. pasākums bija ļoti interesants un noderīgs. Paldies organizatoriem.