Grozījumi Ķekavas vidusskolas Iekšējās kārtības noteikumos

 Grozījumi Ķekavas vidusskolas Iekšējās kārtības noteikumos (Skolas padomes 2018.gada 16.janvāra  lēmums)

Izteikt 56.2 punktu sekojošā redakcijā:

“Ja izglītojamais pārkāpj 56.’ punktā noteikto (mācību stundas laikā tiek lietots mobilais tālrunis vai tam netiek iestatīts klusuma režīms), skolotājs ir tiesīgs izglītojamam atņemt viņa telefona aparātu un nogādāt to glabāšanai skolas direktorei. Izglītojamā telefona aparāts tiek izsniegts tikai viņa vecākam pret parakstu.”

Papildināt ar punktu 56.3 sekojošā redakcijā:

„Gadījumos, kad izglītojamais, lietojot mobilo tālruni pārkāpj citu izglītojamo tiesības, kuras aizsargā fizisko personu datu aizsardzību reglamentējošie normatīvie akti, pedagogs vai skolas direktore ir tiesīgi izglītojamam atņemt tālruņa aparātu un līdz dienas beigām nodod glabāšanai pie skolas direktores. Izglītojamā telefona aparāts tiek izsniegts vecākiem pret parakstu, ar nosacījumu, ka vienu nedēļu izglītojamais  ierodas skolā bez  mobilā tālruņa.”

 

Noteikumi stājas spēkā ar 2018. gada 1. februāri.