Veselības nedēļa

 Ķekavas vidusskolas 1.-4. klašu skolēni no 9. aprīļa līdz 13. aprīlim aktīvi darbojās visu nedēļu ar devīzi  “Dzīvo vesels!”

Pirmdien un otrdien skolēni pētīja un izzināja atkritumu šķirošanas nozīmi un ietekmi uz dabu. Katra klase veidoja plakātu, kurā atspoguļoja savu redzējumu un viedokli par  atkritumu šķirošanu. Skolēni un pedagogi šajās dienās  bija ģērbušies zaļā apģērbā.

Trešdien tika aplūkots temats par bērnu drošību. Visas klases skatījās latviešu filmas “Vogelfrei” fragmentu un pēc tam analizēja un diskutēja par to, kādas kļūdas pieļāva filmas varoņi. Kas skolēniem ir jāievēro, lai justos droši šodienas mainīgajā sabiedrībā.

Ceturtdien skolēni starpbrīžos spēlēja līdzpaņemtās galda spēles, kas aizrāva ikvienu tā, ka turpināja to darīt arī piektdien.  Plkst. 13.00 -14.50 norisinājās skolas Dambretes turnīrs, kurā piedalījās 40 skolēni – 2 pārstāvji no katras klases. Šajā turnīrā ikvienam skolēnam ir jāiemācās sevi savaldīt spriedzes situācijās, kā arī kontrolēt spēju analizēt, kas ne visiem izdodas ikdienā. Skolēni tika vērtēti atsevišķi pa grupām - zēni un meitenes 1.-2. klasēs un 3.-4. klasēs.

1.-2. klašu grupā labākie bija:

1.       vieta  Estere Nukša 2.c

2.       vieta Evelīna Lielgalve 1.b

3.       vieta  Anastasija Rogova 1.e

 

1.       vieta  Toms Locāns 2.c

2.       vieta Regnārs Igaunis 1.c

3.       vieta  Markuss Ozoliņš 2.d

 

3.-4. klašu grupā labākie bija:

1.       vieta  Melānija Zālīte 3.b

2.       vieta Estere Salnāja 4.c

3.       vieta  Daniela Mazurēviča 4.d

 

1.       vieta  Mārtiņš Mileiko 3.b

2.       vieta Severīns Jansons 4.c

3.       vieta  Edgars Pašš 4.d

 

 

Dambretes turnīru palīdzēja organizēt Dambretes attīstības biedrības valdes priekšsēdētājs V. Budreika, kurš bija arī galvenais tiesnesis un nodrošināja ar inventāru spēles laikā, kā arī sagādāja katram spēles dalībniekam kādu pārsteiguma balvu un izlozes secībā dāvināja 10 jaunus dambretes spēles komplektus. Paldies V. Budreikam par atsaucību un centieniem skolās iedzīvināt dambretes spēli.

Piektdiena tika veltīta veselīgam uzturam. Šajā dienā skolēni parādīja, ko ir apguvuši mājturības un tehnoloģiju stundās, jo bija jāpagatavo veselīgs ēdiens. Komanda 4 – 5 bērnu sastāvā pārstāvēja savu klasi. Katra komanda centās pārsteigt žūriju ar izdomu un oriģinalitāti, bet ievērot nosacījumu – veselīgs ēdiens. Žūrijai bija ļoti grūti izvērtēt un noteikt, kurš būtu labāks, jo visi bija ievērojuši nosacīju – veselīgs ēdiens! Tāpēc katra klase ieguva novērtējumu.

 Paldies skolēniem un klases audzinātājām par ieguldīto darbu!

Mārīte Lielgalve