Ķekavas vidusskolas mūsdienu deju grupai “Versija” 5 gadi

              5 gadi nav daudz, bet šajos gados esam izauguši un piedzīvojuši ļoti daudz interesantu un skaistu brīžu. Sākām 2013.gada februārī – piecas ziņkārīgas meitenes, kuras neko nezināja par mūsdienu deju, bet jau aprīlī piedzīvoja savu pirmo uzstāšanos festivālā “Dejas spēle”. Tāpēc neaizmirstam arī šo pusgadu – mums šogad 5,5!

 

Septembrī aicinājumam dejot atsaucās jau krietni kuplāks skolēnu pulciņš. Tā radās mūsdienu deju grupa “Versija”, kas sākotnēji apdzīvoja jaunuzceltās sākumskolas plašo gaiteni. Garlaikoties mums nesanāca: esam piedzīvojuši XI Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētkus, konkursā “Pierīgas kauss” izcīnījuši laureātu kausus, piedalījušies valsts II kārtas konkuros, dejojuši Mālpilī, Smiltenē, Rīgā, Zvejniekciemā, Lielvārdē, Valmierā, Ogrē... un protams Ķekavā. Mums ir draugi arī citos novados ar kuriem kopā dejojam, svinam un mācāmies. Ar vecāku un Ķekavas vidusskolas atbalstu skatītājus iepriecinām skaistos tērpos, dejām izmantojam interesantus rekvizītus. Kopā rīkojam ballītes, pārgājienus, esam ļoti skaļi, enerģiski un galvenais draudzīgi. Pēc Dziesmu svētkiem “Versijai” pievienojās “Mazā Versija”, šajā mācību gadā – arī “Mini Versija”.  

 

Savam atskaites koncertam kopā ar draugiem esam sagatavojuši 15 dejas – mūsu šīs sezonas veikums. Katram no mums ir savas mīļākās dejas, kuras bieži atceramies, gribam atjaunot un dejot vēl. Iespējams tā notiks arī ar šī koncerta dejām...

Kolektīvu vadītāja I.Tamane

Pievienotās fotogrāfijas no 27.aprīlī notikušā jubilejas koncerta, kurā piedalījās arī deju grupa “Fractus” no Zvejniekciema