TDK ĶEKAVIŅA Ziemassvētku koncerts

2018.gada 7.decembrī deju kolektīvu dalībnieki iedoncoja Ziemassvētkus, priecēdami savus vecākus, vecvecākus, māsas un brāļus, krustmātes un krustēvus, tantes un onkuļus, savus klases biedrus, skolotājus un draugus.

Paši mazākie dejotāji spēra pirmos deju soļus uz skatuves "Rūķu dejā", mazākie bērni ar pieredzi dejoja deju "Sniedze prasa uz Stikutu".  Savukārt 1.klašu skolēnu deju kolektīvs dejoja 2 dejas: "Ganiņi" un "Dziesmiņa par zvēriņiem". 2.-3.klašu kolektīvs izdejoja 3 dejas: "Gailīts brauca kaņepēs",  "Ar vilciņu Rīgā braucu" un "Zosis". 2 dejas izdejoja 4.-5.klašu koletīvs: "Začeits" un "Mēles mežģi". Vispieredzējušākie 6.-8.klašu dejotāji iepriecināja skatītājus ar 2 jaunām dejām: "Trīs riņķīšus dundurs grieza" un "Garā miza".  4.-5.klašu un 6.-8 klašu kolektīvi kopīgi izdejoja "Mākonīts un mākonīte" un "Meitiņa mīļā".  Visi dejotāji  noslēgumā dejoja Fināla deju.

Paldies visiem koncerta dalībniekiem  un kolektīvu vadītājiem Martai Helēnai Vanagai un Jānim Kalniņam