"Burtiņu svētki"

 
Šie svētki mūsu skolā ir jau kā tradīcija, kur tiek pārbaudītas pirmklasnieku zināšanas latviešu valodas jomā – prasme no burtiem veidot vārdus. Taču, tas nav tik viegli, jo burtus ir jāatrod pēc dotajām fotogrāfijām, kurās ir atspoguļoti skolā esošie objekti, tādejādi tiek pārbaudīta vēl viena skolēnu prasme – orientēties skolā.


Skolēni bija ļoti gandarīti par šāda veida pasākumu, par iespēju pabūt skolā tādās vietās, kur iepriekš nebija bijuši.

Mārīte Lielgalve