Skolas avīzes "Ķekavas Ķirbītis" decembra numurs

 

Decembra numursLai jauki, gaiši, mīlestības pilni Ziemassvētki un radošs, panākumiem bagāts Jaunais gads!

 

Redkolēģijas vārdā

skolotāja Maiga Pigita