Lieldienas

 29.03.  - Ķekavas vidusskolas sākumskolas klasēs tika atzīmētas 3 Lieldienas.  Iesākumā uzstājās  deju kolektīvs “Versija” – skolotāja Ivettas Tamanes vadībā. Tad  skolotāja  Ulvija Brīvlauka ar saviem teātra pulciņa bērniem, radīja senlatvisku atmosfēru. Skolotāja ar bērniem tērpušies tautiskajos tērpos skandēja tautasdziesmas un ticējumus tos izspēlējot. Kā arī visi kopīgi gājām rotaļā. Paldies skolotājai Ulvijai!