Tikšanās ar Inesi Zanderi

 19. aprīlī piektās klases skolēni iepazinās ar dzejnieces, rakstnieces, tulkotājas, redaktores un izdevējas Ineses Zanderes daiļradi.

Dzejniece ar piemēriem runāja par to, kā dzejoļu un prozas lasīšana spēj bagātināt valodu un zināšanas par dažādām dzīves jomām, piemēram, dabu un vēsturi.  
Ineses Zanderes dzejoļi un prozas darbi bērniem ir neparasti – viņa ietērpj vārdos pašas neparastākās lietas. Dzejoļi ir skanīgi, vienkārši uztverami un bagāti ar neparastiem liriskajiem tēliem.