Gatavi rītdienai
  “Gatavi rītdienai!” pilotprojektu no 2014. gada pakāpeniski ievieš piecās vispārizglītojošās izglītības iestādēs Latvijā - Siguldas Pilsētas vidusskola, Liepājas Raiņa 6. vidusskolā, Daugavpils 3. vidusskolā, Ķekavas vidusskolā un Ventspils 4. vidusskolā, projektam 2016. gadā pievienojusies Rīgas Angļu ģimnāzija. 
 
  Iniciatīvas “Gatavi rītdienai!’ skolās tiek īstenots 21. gadsimta prasmēm atbilstošs mācību process, nodrošinot skolēnus ar viedpalīgiem - planšetdatoriem ar programmatūru un izglītojošām lietojumprogrammām skolēniem dažādās vecuma grupās - no 1. līdz 5. klasei, no 6. līdz 9. klasei un vidusskolēniem, no 10. līdz 12. klasei. Projekta ietvaros norit arī aptuveni 100 skolotāju apmācība visā Latvijā.
"Gatavi rītdienai!" ir Microsoft Latvia, LMT un sadarbības partneru - SIA Corinth, SIA Be3D, Datorzinību centra, Dynamic University, Izglītības metodiskās laboratorijas, Izglītības iniciatīvu centra, SIA SEBIT un pilotskolu pašvaldību īstenots projekts.
 

81% skolotāju atzīst - viedpalīgi uzlabo mācību procesu

81% skolotāju atzīst, ka viedpalīgu izmantošana skolās uzlabo mācību procesu un palielina skolēnu motivāciju, uzcītību, kā arī uzlabo skolēnu sekmes, secināts izglītības projekta “Gatavi rītdienai!” pētījumā par tehnoloģiju ieviešanu Latvijas pilsētu vispārējās izglītības iestādēs.

 Microsoft Latvia un Latvijas Mobilā Telefona (LMT) izglītības projekta “Gatavi rītdienai!” būtība ir 21. gadsimta prasmēm un darba tirgus prasībām atbilstošas izglītības nodrošināšana, personificēta mācīšanās modeļa ieviešana, skolēnu mācību motivācijas celšana un mācību procesa "iznešana" ārpus klases un stereotipiem. Izglītības projektā tiek īstenota 1:1 mācīšanās pieeja, kur katrs skolēns tiek nodrošināts ar viedierīci - planšetdatoru - un tehnoloģisko rīku kopumu mācību darbam.

 Projekta ietvaros ietvaros veikts unikāls pētījums par viedpalīgu ieviešanu un izmantošanu skolās, kā arī par tehnoloģiju ietekmes novērtējumu uz mācību procesu. Pētījumā piedalījušās piecas projekta “Gatavi rītdienai!skolas Liepājā, Ventspilī, Ķekavā, Siguldā un Daugavpilī ar 161 skolēna  no 2. līdz 11. klasei un 30 skolotāju līdzdalību.

 “Tehnoloģiju konverģence jeb saplūšana dod faktiski neierobežotas iespējas to lietotājiem, izmantojot tikai vienu ierīci, viedpalīgu. “Gatavi rītdienai!skolas ir celmlauži Latvijas izglītības sistēmā, ieviešot un attīstot inovatīvu mācīšanās modeli un izstrādājot rekomendācijas tehnoloģiju iekļaušanai mācību procesā,” norāda Ingmārs Pūķis, LMT viceprezidents.

 “Gatavi rītdienai!” pētījuma ietvaros vairāk nekā puse skolēnu atzīst, ka mācību process ir kļuvis interesantāks, kā arī par līdz 24% pieaugusi skolēnu uzcītība. Pilotprojektā iesaistītie skolēni novērtē, ka apgūst prasmes, kas noderēs tālākajā dzīvē.

 Ēriks Eglītis, Microsoft Latvia vadītājs: “Microsoft tic tehnoloģiju izmantošanas iespējām un nepieciešamībai mācību procesā. Tehnoloģijas un 1:1 mācību metodes palīdz efektīvi attīstīt tādas 21. gadsimta prasmes kā komunikācija, sadarbība, kritiskā domāšana, radošums, datorpratība un citas.”

 Ieguvumu no tehnoloģiju pielietošanas mācību procesā novērtē arī skolotāji, no tiem 56% norāda uz sava darba produktivitātes pieaugumu, efektīvāku darba organizāciju un iespēju izsekot katra skolēna izpratnes un zināšanu līmenim. Savukārt skolas direktori par mācību iestādes ieguvumu uzskata skolotāju profesionālo iemaņu pilnveidi un iespēju piedāvāt konkurētspējīgu izglītību, kas palīdz piesaistīt skolēnu interesi par konkrēto mācību iestādi.

 “Gatavi rītdienai!” dalībnieku lokam šī gada pavasarī pievienojusies pirmā Rīgas skola - Rīgas Angļu ģimnāzija, kas inovatīvo mācību pieeju un viedpalīgus izmantos galvenokārt 10. un 11. klašu skolēnu mācību procesā, iesaistot vairāk nekā 115 skolēnus un 15 skolotājus.

 Maija Kokare, Rīgas Angļu ģimnāzijas direktore skolas dalību projektā raksturo kā mērķtiecīga darba rezultātu: “Rīgas Angļu ģimnāzija gadu gaitā ir darījusi daudz, lai skolēniem nodrošinātu pieeju jaunākajām tehnoloģijām un lai tās jēgpilni izmantotu mācību procesā. Konkurētspējīga izglītība nav iedomājama bez tehnoloģiju klātbūtnes un mums, pateicoties dalībai izglītības projektā “Gatavi rītdienai!” būs iespēja tās iekļaut mācību procesa īstenošanā.”

 Rekomendējot viedpalīgu ieviešanu mācību iestādēs, speciālisti uzsver infrastruktūras, metodikas un motivācijas faktorus, kas jāizvērtē un jāpilnveido, pirms uzsākt viedpalīgu izmantošanu mācību procesā.