Bordesholmas Hans-Bruggemann skolas skolēnu un skolotāju vizīte Ķekavas vidusskolā

 Jau otro gadu pavasarī Ķekavas vidusskolā viesojās Bordesholmas Hans - Bruggemann skolas skolotāju un skolēnu delegācija.
Vizītes ietvaros Ķekavas novada pašvaldības izglītības daļā ar tās vadītāju Vitoldu Krieviņu tika pārrunāta turpmākā sadarbība un tās paplašināšanas iespējas ar Hans-Bruggemann skolu.
Skolēni piedalījās angļu valodas stundās, gatavošanas vakaros, kuros kopā tika gatavoti gan vācu, gan latviešu nacionālie ēdieni. Viesiem bija iespēja iepazīt Ķekavu ar foto orientēšanās palīdzību. Dodoties ekskursijā un “Sauleskalna” dabas taku, bija iespēja iepazīt latvju rakstu zīmes un to saistību ar dabas norisēm, kā arī gūt informāciju par latviešu tradicionālo svētku svinībām. Devāmies arī uz Latvijas Nacionālo bibliotēku un Rīgu, kur apskatījām dažādus arhitektūras stilus un nozīmīgākās vēsturiskās celtnes. Veidojām JICā suvenīrus no latvju rakstu lentītēm, kā arī mēģinājām izskaidrot to nozīmi. Jau pagājušā gada vizītē mācījām viesiem latvju dančus, kurus viesi vēlējās iekļaut katrā nākamajā vizītē, līdz ar to arī šoreiz iemācījām viņiem dažus no dančiem. Lai gūtu pilnīgāku iespaidu par dejas un dziesmas nozīmi latviešu kultūrā un parādītu mūsu tautas kultūras vērtības, danču vakarā noskatījāmies arī Dziesmu un deju svētku koncertu video fragmentus.
Paldies viesģimenēm par skolotāju un skolēnu izmitināšanu, kā arī skolēniem un skolotājiem par atbalstu un palīdzību viesu uzņemšanā!
Ilze Lisovska