Eiropas sporta nedēļa 2016

 

Eiropas Sporta nedēļa ir jauna Eiropas Komisijas iniciatīva, lai rosinātu sportu un fiziskās aktivitātes Eiropā. Tās ietvaros tiks organizēti jauni pasākumi un izmantotas esošās iniciatīvas, kas jau tagad veiksmīgi īstenotas Eiropas, valsts, reģionālā vai vietējā mērogā. Eiropas mēroga kampaņa ne vien iedvesmos eiropiešus būt aktīviem (#BeActive) sporta nedēļā, bet arī mudinās tādiem būt visu gadu.

Sports un fiziskās aktivitātes ievērojami sekmē Eiropas iedzīvotāju labklājību. Tomēr fiziskās aktivitātes līmenis pašlaik nav īpaši augsts un dažās valstīs pat pazeminās. Eiropas Sporta nedēļas mērķis ir mainīt šo situāciju. Nepietiekama fiziskā aktivitāte ne tikai negatīvi ietekmē sabiedrību un cilvēka veselību, bet arī rada ekonomiskas izmaksas. Turklāt sportošana var veicināt iecietību eiropiešu vidū un radīt pilsonības izjūtu. Sporta kā sociālās integrācijas līdzekļa lomas stiprināšana palīdzēs risināt pašreizējās problēmas Eiropas sabiedrībā.

Eiropas Sporta nedēļas mērķis ir veicināt sportošanu un fiziskās aktivitātes un vairot izpratni par to daudzajām priekšrocībām. Nedēļa domāta ikvienam — neatkarīgi no vecuma, izcelsmes vai fiziskās sagatavotības. Sporta nedēļai būtu jāsaved kopā iedzīvotāji, valsts iestādes, sporta kustības, pilsoniskās sabiedrības organizācijas un privātais sektors. Pievēršot īpašu uzmanību vietējā līmeņa iniciatīvām, sporta nedēļa iedvesmos eiropiešus regulāri būt aktīviem (#BeActive) un sniegs tiem iespēju ikdienā vairāk nodarboties ar sportu un fiziskām aktivitātēm.

Sports un fiziskās aktivitātes ievērojami sekmē Eiropas iedzīvotāju labklājību. Tomēr fiziskās aktivitātes līmenis pašlaik nav īpaši augsts un dažās valstīs pat pazeminās. Eiropas Sporta nedēļas mērķis ir mainīt šo situāciju. Nepietiekama fiziskā aktivitāte ne tikai negatīvi ietekmē sabiedrību un cilvēka veselību, bet arī rada ekonomiskas izmaksas. Turklāt sportošana var veicināt iecietību eiropiešu vidū un radīt pilsonības izjūtu. Sporta kā sociālās integrācijas līdzekļa lomas stiprināšana palīdzēs risināt pašreizējās problēmas Eiropas sabiedrībā.

Eiropas Sporta nedēļas mērķis ir veicināt sportošanu un fiziskās aktivitātes un vairot izpratni par to daudzajām priekšrocībām. Nedēļa domāta ikvienam — neatkarīgi no vecuma, izcelsmes vai fiziskās sagatavotības. Sporta nedēļai būtu jāsaved kopā iedzīvotāji, valsts iestādes, sporta kustības, pilsoniskās sabiedrības organizācijas un privātais sektors. Pievēršot īpašu uzmanību vietējā līmeņa iniciatīvām, sporta nedēļa iedvesmos eiropiešus regulāri būt aktīviem (#BeActive) un sniegs tiem iespēju ikdienā vairāk nodarboties ar sportu un fiziskām aktivitātēm.