Gada skolotājs 2016

 Ķekavas labāko pedagogu godināšanas pasākums notika 7.oktobrī.

Ķekavas vidusskolas skolotāja Maiga Pigita šajā pasākumā saņēma godpilnu novērtējumu -  Labākais skolotājs vispārējās izglītības programmā 2015./2016.mācību gadā Ķekavas novadā un AS SWEDBANK balvu.

Konkursa  “Labākais skolotājs Ķekavas novadā 2015./2016. mācību gadā” mērķis ir  apzināt un izvērtēt pedagogu darba rezultātus izglītības jomā, motivēt viņus radošai darbībai audzināšanas darbā, mācību priekšmetu metodikā un sabiedriskajās aktivitātēs, kā arī izteikt pateicību un apbalvot izglītības iestāžu pedagogus par ieguldījumu mācību un audzināšanas darbā.

Pasākumā savu balvu piešķīra arī AS SWEDBANK. Tā ir  daudzu gadu garumā īstenota tradīcija – pateikties par darbu labākajiem pedagogiem. Bankas tradicionālā balva  ir moderns portatīvais dators. Iniciatīvas mērķis ir vēlreiz atgādināt un uzsvērt skolotāja profesijas nozīmi, vienlaikus dāvinot praktisku lietu skolotāja ikdienas darba atvieglošanai un iedvesmošanai. No visiem 10 nominantiem banka savu balvu pasniedza skolotājai Maigai Pigitai.

 

Skolēni saka: “Mūsu skolotāja ir kā supervaronis”. Un mums viņiem ir jāpiekrīt, jo Maiga Pigita ir ļoti aktīva, nenogurdināma, iniciatīvas bagāta, enerģiska, mūsdienīga, radoša, mērķtiecīga un atbildīga. Vienlaicīgi ļoti mīļa, labsirdīga, saprotoša un izpalīdzīga. Skolotāja ir ļoti prasīga pret sevi un saviem skolēniem. Vienmēr ir gatava iesaistīties pati un iesaistīt citus dažādos projektos, sporta aktivitātēs un pasākumos skolā un ārpus tās.

Ķekavas vidusskols informātikas, datorikas un programmēšanas skolotāja Maiga Pigita ir arī audzinātāja 6.klasei.  Viņa ir VISC organizētā mācību priekšmeta  Datorika  programmas izstrādes darba grupas dalībniece  un šobrīd darbojas programmas aprobācijas procesā; Latvijas Informātikas skolotāju asociācijas valdes locekle. Skolotāja aktīvi līdzdarbojas skolas avīzes tapšanas procesā.

Maiga ir brīnišķīga kolēģe, uz kuru vienmēr var paļauties.

Sveicam skolotāju Maigu Pigitu!