Karjeras nedēļa

 No 10.10 - 14.10.2016 Ķekavas vidusskolas sākumskolas klases iesaistījās Karjeras nedēļas aktivitātēs.Skolēniem bija iespēja iepazīties ar klasesbiedru vecāku, vecvecāku, māsu, brāļu, krustvecāku profesijām.

Pie mums ciemojās zobārsti,auto instruktore, floriste, bārmenis, šķēpmetēja, māksliniece-gleznotāja, karavīrs, prokurore, programmētājs, māksliniece-butafore, periodontologs, projektu vadītāja, bankas darbinieks, vairumtirdzniecības nodaļas vadītāja, pamatskolas skolotājs, juriste, biškopis, veterinārārsts.

Profesiju pārstāvji dalījās savā profesionālajā pieredzē, lai radītu priekšstatu par profesiju daudzveidību un palīdzētu apzināties mācīšanās nepieciešamību. Liels paldies par atsaucību un aizraujošo notikumu!Tikšanās gaitu skolēni atspoguļoja plakātā, kuri tika izlikti aplūkošanai skolas izstādē.Karjeras nedēļas ietvaros skolēni zīmēja, aplicēja,gleznoja,veidoja no plastilīna radošo darbu ”Es būšu....darba tirgū”. Klasēs tika rīkotas radošo darbu izstādes, kā arī vairāki darbi no klases tika izvirzīti uz skolas izstādi. Priekšmetu skolotāji kopā ar skolēniem visas nedēļas garumā veidoja Profesiju ziedu-centrā rakstot mācību priekšmeta nosaukumu, ziedlapiņās attēlojot tās profesijas, kurās kā viens no galvenajiem mācību priekšmetiem ir attiecīgais mācību priekšmets. Karjeras nedēļā skolēni un skolotāji piedalījās aptaujā “Populārākā profesija. ”Ar aptaujas palīdzību tiks noskaidrota skolēnu populārākā nākotnes sapņu  profesija kā arī skolotāju bērnības sapņu profesija.

Savukārt 9.c un 10.klašu skolēni tikās ar valsts robežapsardzes darbiniekiem un vēroja dienesta suņus, meklējot narkotiskās vielas. 6. un 8.klašu skolēni devās mācību eskursijā uz valsts ceļu dienestu  - uz ceļu laboratoriju.