“Tautasdziesmu nedēļa” sākumskolas klasēs

 No 17. līdz 21.oktobrim  Ķekavas vidusskolas sākumskolas klasēs tika organizēta “Tautasdziesmu nedēļa”. Šīs nedēļa mērķis bija veicināt izglītojamā izpratni par vērtībām un tikumiem, sekmējot to iedzīvināšanu ikdienas dzīvē, izmantojot latviešu tautasdziesmas.

Skolēni meklēja tādas tautasdziesmas, kas raksturo mūsu Ķekavas novadu. Tās tika apkopotas un ilustrētas vienotā grāmatā. Šīs nedēļas ietvaros visi arī mācījās un skandēja tautasdziesmas, iepazinās ar Dainu tēva Krišjāņa Barona ieguldījumu. Bija arī dažādas citas  aktivitātes.

4.c klases skolēni no tautasdziesmām par velniem un raganām rādīja nelielu priekšnesumu. Skolēni  skatījās, kā slaveni latviešu dziedātāji tautasdziesmas dzied un  mācījās spriguļu deju. 1.d klases skolēni starpbrīdi dejoja pie tautasdziemas mūzikas, kas viņiem ļoti patika. 2.a klases skolēni izveidoja paši savu grāmatiņu, kurā tika apkopotas vizuālajā mākslā zīmējomos attēlotās  tautasdziesmas. 2.d klases skolēni sacentās klases daiļrunātāju konkursā. 2.c klases skolēni gan klausījās tautasdziesmu muzikālos ierakstu, gan dziedāja paši, gan gāja rotaļās.

Paldies visiem par aktivitāti un paldies pedagogiem par sadarbību!