Ķekavas vidusskolai Draudzīgā Aicinājuma skolu reitinga balva

 Skolas darbu vērtē pēc dažādiem kritērijiem. Viens no tiem – rezultāti mācībās: eksāmenos, olimpiādēs, konkursos. 

2016.gada 17.novembrī Vidzemes koncertzālē Cēsīs tika pasniegtas Draudzīgā Aicinājuma fonda skolu reitinga balvas. Draudzīgā Aicinājuma reitings tiek veidots, izmantojot Valsts izglītības satura centra datus par vidusskolēnu sasniegumiem centralizētajos eksāmenos.

Ķekavas vidusskolas kolektīvs ir gandarīts, ka Ķekavas vidusskola ir ieguvusi balvu – “Mazo pūci” latviešu valodā kā labākā lauku vidusskolu grupā un  balvu kopvērtējumā kā 6.labākā lauku vidusskolu grupā.  Iegūtais   rezultāts latviešu valodā visu vidusskolu un ģimnāziju vidū ir 13. labākais.  Angļu valodā – 3.labākais rezultāts lauku vidusskolu grupā. Tas ir augsts skolas pedagogu un skolēnu kopīgā darba rezultāts.

Draudzīgā Aicinājuma skolas tiek vērtētas pēc skolēnu gūtajiem rezultātiem katrā no sekojošiem mācību priekšmetiem: latviešu valoda, matemātika, angļu valoda, dabas zinātnes (fizika, ķīmija, bioloģija), vēsture un skolu kopvērtējumā. Skolas tiek apbalvotas četrās nominācijās: ģimnāzijas, pilsētu vidusskolas, lauku vidusskolas un specializētās skolas (tehnikumi, arovdidusskolas, mūzikas vidusskolas u.c.). Ja eksāmenu kārto mazāk par 3 skolēniem, skola attiecīgā mācību priekšmeta reitingā tiek iekļauta ārpus kārtas.

 

Laikraksta NEATKARĪGĀ 2016.GADA SKOLU TOP 100, kura  tapšanā tiek ņemti  vērā centralizēto eksāmenu rezultāti 12.klasēm, iekļuva 100 skolas ar visaugstāko vērtējumu. Ķekavas vidusskola šajā topā ieguva 35.vietu. (Informācija no NEATKARĪGĀ 2016.gada 7.-9.oktobra nummura.)

 

Savukārt Ata Kornvalda fonda LATVIJAS SKOLU REITINGĀ 2016 darbā ar talantīgajiem skolēniem mazo skolu grupā Ķekavas vidusskola ierindojās 29.vietā. Mazās skolas ir vidusskolas, kurās vidusskolēnu skaits ir mazāks par 100.

 Ķekavas vidusskolas direktore Sandra Pugovka