Olimpiāde ,,Atvērtā kopa”

 Ķekavas vidusskolas 7., 8., 9., 10.klašu komandas piedalījās Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas organizētajā komandu olimpiādē matemātikā.Komandā varēja startēt 7 skolēni. Sestdienā skolēni pulcējās skolā , lai 3 stundas risinātu konkursa uzdevumus. Bija jāatrisina 15 uzdevumi. Šoreiz tas bija komandas darbs un tā bija laba pieredze. Paldies visiem skolēniem par darbu un viņu vecākiem par atsaucību un atbalstu.

Liels gandarījums par komandas,,LIELISKAIS SEPTĪTNIEKS NO 9.b,c” 3.vietu. Risinātāji bija – Leina Ruļuka, Madara Āžele, Artūrs Krūka, Ernests Gorns, Linda Auziņa, Anastasija Kļava, Edvards Zelmenis.

Arī 8.klašu komanda ,,FANTASTISKAIS ČETRINIEKS”ieguva atzinību. Risinātāji bija – Valters Vīrs, Elīna Poča, Krista Sedlere, Rihards Grinaško.
Patīkami bija ierasties uz apbalvošanu, jo daudzi konkurenti bija Valsts ģimnāziju un ģimnāziju skolēni. Secinājums – daudz jāstrādā, jāgūst pieredze dažādās olimpiādēs un tas noteikti noderēs ikdienas darbā!


Matemātikas skolotāja Zinaida Vasiļjeva.