Pogu vakars

 10.martā Ķekavas vidusskolas Pogu saņēma 75 trīs devīto klašu skolēni un viņu klases audzinātājas: Ina Zvejniece, Ina Jaunošāne un Digna Rībeniece.

Poga jau piecpadsmito gadu ir piederības simbols Ķekavas vidusskolai. Simboliski tā tiek pasniegta neilgi pirms pamatskolas beigu eksāmeniem.

Piederība skolai nozīmē arī piederību  savai klasei. Tā dod iespēju katram pašapliecināties, attīstīt sevi un augt. Taču vienlaikus tā nosaka noteiktas robežas. Te ir jāiemācās pieņemt lēmumus un atbildēt par tiem, jācenšas savu gribu un negribu pakārtot  kopējām klases interesēm un kārtībai, jāiemācās sadarboties ar citiem. Varbūt tāpēc, kā Imanta Ziedoņai Pogai, katram ir vajadzīgs laiks, lai iekļautos, lai savā kolektīvā kļūtu noderīgs un piederīgs.  Deviņi skolas gadi tam ir bijis pietiekams laiks.  Par to liecināja arī katras klases kopīgi sagatavotais priekšnesums, kura tapšanas procesā vienotā veselumā tika savienota katra individualitāte.   Par tradīciju kļuvis pēc Pogu saņemšanas skolēnu dejotais valsis, kura noslēgumā valsi dejo skolēni ar saviem vecākiem.