TDK "Ķekaviņa" ceļā uz dziesmu svētkiem.

Gatavojoties XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku Deju lieluzvedumam „Māras zeme”, no 2017.gada 3.marta līdz 12.maijam visā Latvijā notiek Deju lieluzveduma “Māras zeme” repertuāra apguves skates, kurās tiks noteikts koprepertuāra apguves līmenis tā sagatavošanas pirmajā posmā.

TDK Ķekaviņa divi deju kolektīvi TDK Ķekaviņa (1.-2. klase) 24. martā Pierīgas apriņķa deju skatē Jaunolainē ieguva I. pakāpes diplomu un 42.2 punktus un TDK Ķekaviņa (3.-4. klase) 25. martā Siguldas apriņķa deju skatē Mālpilī, kur deju „Cīrulīti, mazputniņi” izpildīja kopā ar Saulkrastu novada kultūras un sporta centra jauniešu deju kolektīvu „Krustu Šķērsu” ieguva augstāko pakāpi un 48.2 punktus. Abi TDK Ķekaviņa sastāvi ir ieguvuši iespēju piedalīties nākamā gada Deju lieluzveduma „Māras zemes” repertuāra apguves skatē un cīnīties par iespēju piedalīties XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos.

Paldies Ķekavas vidusskolas vadībai par atbalstu, kolektīva vadītājai Irisai Gailei, asistentei Martai Helēnai Vanagai, koncertmeistarēm: Natālijai Vaitavai un Lindai Šarkovai! Paldies dejotājiem par ieguldīto darbu un viņu vecākiem par atbalstu!