Ķekavas vidusskolas skolnieces dalās ar sirds siltumu

 

Lai priekšlaikus dzimušo bērniņu mazās kājiņas, mīļās galviņas būtu siltumā un mierinājumu sniegtu mīksta rotaļlieta, tapa 56 mīksti zeķu pāri, 6 siltas cepurītes un 16 mīlīgi astoņkājīši.

Visi rokdarbi tika nogādāti uz Smilteni "Sirds siltuma darbnīcai".Paldies 8.-9.klašu meitenēm par iesaisti!

Paldies, ka dalījāties ar savu sirds siltumu!

 

Direktores vietniece un mājturības un tehnoloģiju skolotāja

Regīna Eihmane

  Drukāt