Zinātnes un izglītības inovāciju centrs izsludina pieteikšanos interešu izglītības programmai “Digitālā ražošana” Tehnoloģiju koprades telpā

 

 

 

16. janvārī tiek atvērta pieteikšanās interešu izglītības programmai “Digitālā ražošana”, kura izstrādāta Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes Zinātnes un izglītības inovāciju centrā (ZIIC). Izglītības iestādes no visas Latvijas aicinātas pieteikt 5.-12. klašu dalību programmā, kura tiks īstenota no februāra līdz maijam gan tiešsaistē, gan Tehnoloģiju koprades telpā, Klāva Ukstiņa ielā 17/23, Liepājā.

 

Projekta “Inovāciju centra attīstība Liepājas pilsētā” ietvaros Zinātnes un izglītības inovāciju centrs ir iegādājies digitālās ražošanas iekārtas, kā arī 2023. gada sākumā licencēta interešu izglītības programma “Digitālā ražošana”, kuras mērķis ir paaugstināt Latvijas vispārizglītojošo skolu 11-18 gadu vecu skolēnu interesi un karjeras izvēli STEM jomās, sniedzot zināšanas un prasmes digitālo ražošanas iekārtu izmantošanā un praktisku projektu izstrādē. Savukārt ar Liepājas valstspilsētas  pašvaldības atbalstu ir pielāgota ražošanai piemērota telpa Klāva Ukstiņa ielā 17/23.

 

Programma “Digitālā ražošana” ietver piecas nodarbības – “Praktisku projektu pārvaldība”, “2D datorizētā projektēšana”, “3D datorizētā projektēšana”, “Iespiedshēmas plates montāža” un “Iekārtu demonstrācijas”. Skolēniem būs iespēja ne tikai praktiski izmēģināt dažādas digitālās ražošanas iekārtas, kā piemēram, lielizmēra un mazizmēra CNC frēzes, lāzergriezēju un vakuumformēšanas iekārtu, bet arī apgūt digitālu dizainu veidošanu tādās programmās kā Tinker Cad un Inkscape un arī apgūt lodēšanu un elektroniku. Tieši praktiskā darbošanās ir galvenais uzsvars interešu izglītības programmas īstenošanā. Dalībniekiem tiks veicinātas tik nozīmīgās digitālās, jaunrades, sadarbības un uzņēmējspējas caurviju prasmes. Veicinot jauniešu prasmi izmantot digitālās ražošanas iekārtas, tiks paplašināts redzesloks, parādot, ka karjeras izvēle STEM jomā ir ilgtspējīga izvēle, ņemot vērā tendences pasaulē un speciālistu pieprasījumu gan Latvijā, gan Eiropā. Programma tapusi ciešā sadarbībā ar Liepājas Universitāti un ekspertu Rogier Jupin. 

 

Nodarbības “Praktisku projektu pārvaldība” ilgums ir 120 minūtes jeb 2 stundas, savukārt, pārējo nodarbību ilgums ir 240 minūtes jeb 4 stundas, tās ir bez maksas, un, lai apgūtu programmu, ir jāapmeklē visas iekļautās nodarbības.

 

Izglītības iestādēm tiek nodrošināta transporta izmaksu kompensācija. Ar papildus informāciju par transporta kompensāciju nolikumu var iepazīties ZIIC mājaslapā. 

 

Informācija, lai pieteiktos nodarbībām:

       Pieteikšanās programmas apguvei norit tikai elektroniski ZIIC tīmekļvietnē, aizpildot rezervācijas anketu.

       Pieteikšanās norit no 16.01.2023. līdz 27.01.2023., vai līdz brīdim, kad saņemti 10 pieteikumi (atkarībā no tā, kurš no nosacījumiem iestājas pirmais).

       ZIIC administrācija sazināsies ar pieteikuma iesniedzējiem, kuru pieteikums ir apstiprināts.

 

Papildus informācija par pieteikšanos pa tālr. +371 25 728 867 vai e-pastā ziic@liepaja.edu.lv.

Interešu izglītības programma “Digitālā ražošana” tiek realizēta projekta “Inovāciju  centra  attīstība  Liepājas  pilsētā” ietvaros, kuru  finansē  Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas  grantu  programma  “Pētniecība  un izglītība”.    kopējās  izmaksas  ir  986  049,00  eiro,  no  kurām  754  327,40  eiro  ir  Norvēģijas  grantu līdzfinansējums, 133 116,60 eiro  Latvijas valsts budžeta līdzfinansējumus, bet 98 605,00 eiro  Liepājas  valstpilsētas  pašvaldības  līdzfinansējums.

 

 

 

Papildu informācija:

Laura Grundmane

Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes

Zinātnes un izglītības inovāciju centrs (ZIIC)

Projekta "Inovāciju centra attīstība Liepājas pilsētā"

vadītāja

Mob. tālr.: 26464841

E-pasts: laura.grundmane@liepaja.edu.lv

 

  Drukāt