Pasākumu plāns 2019./2020.m.g.


AUGUSTS

Datums

Laiks

Vieta

Pasākums

Dalībnieki

Atbildīgais

23.08., 24.08.

 

Sākumskolas ēkā Nākotnes 1a aktu zāle

Pedagogu profesionālās pilnveides programmas “Starpdisciplinārās pieejas ieviešana sākumskolas pedagogu darbā” apmācības

Sākumskolas klašu pedagogi

M.Rogule

27.08.

10.00

Vidusskolas aktu zāle Gaismas ielā 9

Pedagogu profesionāls pilnveides kursi “Vienotas pieejas pamatprincipi audzināšanas procesā lietpratībā balstīta mācību stundā”

pedagogi

R.Eihmane

27.08.

18.00

Sākumskolas ēkā Nākotnes 1a

1.klašu skolēnu un vecāku tikšanās ar klases audzinātāju

1.kl.skolēni un vecāki

M.Rogule

28.08.

10.00-14.00

Sākumskolas ēkā Nākotnes 1a  aktu zāle

Ķekavas novada izglītības, sporta un kultūras darbinieku konference

pedagogi

Pašvaldības izglītības pārvalde

29.08.

11.00

Vidusskolas ēkā  Gaismas ielā 9

Pedagoģiskās padomes sēde

pedagogi

S.Pugovka

29.08.

14.00

Vidusskolas ēkā Gaismas ielā 9

Latviešu valodas skolotāju MK

pedagogi

D.Rībeniece

29.08.

8.30

Sākumskolas ēkā  Nākotnes iela 1a

Sākumskolas MK


 

pedagogi

M. Rogule


SEPTEMBRIS

Datums

Laiks

Vieta

Pasākums

Dalībnieki

Atbildīgais

2.09.

9.00

Pie sākumskolas ēkas Nākotnes 1a

Zinību diena

1.-4. kl.

M.Lielgalve

2.09.

10.00

Pie vidusskolas ēkas Gaismas 9

Zinību diena

5.-12.kl.

R.Eihmane

septembris

 

Vidusskolas ēkā  Gaismas ielā 9

Piekto klašu adaptācija uzsākot mācības pamatskolā.

5.klases

D.Šulce

5.09.

9.00- 11.20

Sākumskolas ēkā  Nākotnes iela 1a

Valsts policijas Rīgas reģionālās pārvaldes Kārtības policijas pārvaldes Nepingadīgo prevencijas nodaļas darbinieku organizētas nodarbības “Esi drošs!”

1.klases

M. Lielgalve

5.09.

18.00

Sākumskolas ēkā  Nākotnes iela 1a - aktuzālē

1.kl. vecāku kopsapulce.

Lekcija “Drošs internets”

1.kl. vecāki

M.Rogule, kl. audz.

6.09.

14.00- 19.00

z/s Valmonīras

Ķekavas novada iestāžu darbinieku sporta spēles

darbinieki

K.Vanaga, A.Liepkalne

6.09.

9.00- 11.20

Sākumskolas ēkā  Nākotnes iela 1a

Valsts policijas Rīgas reģionālās pārvaldes Kārtības policijas pārvaldes Nepilngadīgo prevencijas nodaļas darbinieku organizētas nodarbības “Esi drošs!”

2.klases

M. Lielgalve

10.09.

12.00

Pie sākumskolas ēkas  Nākotnes iela 1a

Fotogrāfēšanās kopbildei

1.-4.kl.

M. Rogule

10.09.

 

Rīga

Projekts “Latvijas skolas soma”:

 Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs, muzejpedagoģiska nodarbība “Viduslaiku bruņinieki”

7.c,7.d klases

R.Eihmane

N.Matjanova

N.Aleksejeva

9.-13.09

 

Pie sākumskolas ēkas  Nākotnes iela 1a

Ziedu paklājs - tauriņš

1.-4.kl.

M. Lielgalve

13.09.

10.00 - 11.00

11.20 - 12.30

Sākumskolas ēkā  Nākotnes iela 1a - aktuzālē

“Latvijas Skolas soma”: teātris” Teātris un Es” - izrāde “Noslēpumu sala”

1.-4.kl

M. Lielgalve

18.09.

18.00-20.00

Vidusskolas ēkā Gaismas ielā 9

5.-6. klašu vecāku sapulce

Lekcija “Drošs internets” lektore S.Magrina

5.,6. klašu vecāki

R.Eihmane

20.09.

9.00-14.00

Fortius laukums

Ķekavas novada skolu kauss “Piedzīvojumu skrējiens 2019”

5.-12.kl.

 

20.09.

9.50 - 14.00

Sporta laukumā

Olimpiskā diena 2019 “ Nāc un vingrot sāc!”

1.-4.kl.

A.Liepkalne

25.09.

15.30

Vidusskola sēkā Gaismas ielā 9

Projekta Pumpurs ievadseminārs

5.-9.klašu pedagogi

S.Pugovka

26.09.

15.00

Vidusskolas ēka Gaismas ielā 9

Erasmus+ projekta CODE IT noslēguma seminārs

pedagogi

M.Pigita

26.09.

 

Lielvārde

Projekts “Latvijas skolas soma”:

A.Pumpura muzejs Eposs Lāčplēsis

Zelmas maiznīca- maize, tās  tradīcijas un kultūras mantojums Latvijā.

11.a klase

R.Eihmane

L.Brigzne

27.09.

12.30 -13.20

Pie sākumskolas ēkas  Nākotnes iela 1a

Miķeļdienas gadatirgus

1.-4.kl.

M.Lielgalve

27.09.

10.00-16.00

Nāves sala

Projekts “Latvijas skolas soma”: 

“Nāves salas piemineklim -95”

9.c,9.d 

R.Eihmane

D.Šulce, M.Pigita

27. - 29.09.

 

Sākumskolas ēkā  Nākotnes iela 1a - aktu zālē

“Rijas danči” starptautisks dejas festivāls

 

Festivāla organizatori;

A.Gribusts

30.09.

 

Doles sala

Projekts “Latvijas skolas soma”:

Salaspils novads Daugavas muzejs “Orientēšanās Latvijas kultūra un vēsture”

6.d klase

R.Eihmane

D.Rībeniece

           

OKTOBRIS

Datums

Laiks

Vieta

Pasākums

Dalībnieki

Atbildīgais

3.10.

 

Līgatne

Projekts “Latvijas skolas soma”:

Līgatnes papīrfabrikas vēsturiskais ciemats un Padomju Latvijas slepenais bunkus  “Pansionāts”

8.a klase

R.Eihmane

L.Skuja

D.Stūre

4.10.

 

Vidusskola sēkā Gaismas ielā 9;

Sākumskolas ēkā Nākotnes 1a

Skolotāju dienas pasākumi 

pedagogi

12.kl.audz.R.Sula;

4.kl.audz.

7.-11.10.

 

Sākumskolas ēkā  Nākotnes iela 1a

Karjeras nedēļa

1.-4.kl.

M.Lielgalve, 

 klases audzinātājas

8.10.

 

Vidusskolas ēkā Gaismas ielā 9

Fizioterapijas nodarbība muguras veselībai

5.-6.klasēm

D.Šulce

10.10.

 

Vidusskolas ēkā Gaismas ielā 9

Psiholoģes L.Metasas nodarbība:”Atkarības”

8.klases

D.Šulce

11.10.

19.00

Sākumskolas ēka Nākotnes iela 1a

Ķekavas novada izglītības iestāžu apbalvošanas pasākums

pedagogi

Izglītības, kultūras un sporta pārvalde; M.Lielgalve; R.Eihmane

11.10.

 

Cēsis

Projekts “Latvijas skolas soma”:  mācību ekskursija

Āraišu ezerpils, Cēsu viduslaiku pils.

10.b klase

R.Eihmane

J.Bebrs

P.Stikāns

16.10.

 

Tērvete

Projekts “Latvijas skolas soma”: Iepazīties ar rakstnieces A.Brigaderes dzimto vietu. Koka skulptūru parks, karjeras iespējas tēlniecībā.

5.c,5.f klases

R.Eihmane

I.Jasinska

T.Gļebova

17.10.

 

Olaine

Starpnovadu skolu sporta spēles - futbols

4.-7.klašu komanda

I.Taškāns

17.10.

 

Vidusskolas ēkā Gaismas ielā 9

5. klašu uzņemšana “Mācies. Sporto. Vari”

5., 8. klases

R. Eihmane

Klašu audzinātāji.

14.-8.10.

 

Vidusskolas ēkā Gaismas ielā 9

10. klašu uzņemšana “Akmens laikmets”

10.,11.klases

R.Eihmane

Klašu audzinātāji.

18.10.

 

Līgatne

Projekts “Latvijas skolas soma”: mācību ekskursija

Padomju Latvijas slepenais bunkurs “Pansionāts”

5.e klase

I.Vaivode

R.Eihmane

21.10.

 

sākumskolas ēkā

Nākotnes iela 1A

Sākumskolas MK sanāksme

1.-4.klašu pedgogi

M. Rogule

A.Plostiņa


 

22.-23.10.

 

Rīga

LJBL Baltais kauss

2.-4.kl.zēnu un meiteņu basketbola komandas

S.Čapa, A.Eglītis

23.10.

10.00-12.00

Vidusskolas ēkā Gaismas ielā 9 III3 kab.

Apmācība par portāla Uzdevumi.lv lietošanas iespējām

pedagogi

L.Brigzne

28.10.

 

Ķekavas vidusskolā

Projekta “Kompetenču pieeja mācību procesā” komandu tikšanās ar kuratori

sākumskolas un vidusskolas komandu skolotāji

M.Rogule

G.Zuša

29.10.

9.40

Vidusskolas ēkā Gaismas ielā 9

Muzejpedagoģiska programma “Muzejs mūsu bagāžā”

8.a,b,c,d klases

R.Eihmane

I.Blauduma

30.10.

9.00-15.00

Tīreļpurvs,mājas  “Mangaļi” Kara muzejs

Projekts “Latvijas skolas soma”:

Mācību ekskursija pa Ziemassvētku kaujas vietām.

9.kl.

R.Eihmane

D.Stūre

R.Sloskāne

M.Pigita

D.Šulce

30.10.

9.00

Vidusskolas ēkā Gaismas ielā 9

Projekts “ Latvijas skolas soma”:  nodarbība Veido savu filmu

8.b klase

R.Eihmane

I.Blauduma

30.10.

11.00-14.00

Ķekavas nov. Doles t/n

4. jauniešu uzņēmīguma forums “Es-uzņēmīgs digitāli”

11.a,b klases

L.Brigzne

31.10.

9.00

Vidusskolas ēkā Gaismas ielā 9

Projekts “ Latvijas skolas soma”:  nodarbība “Veido savu filmu”

12.a,b klase

R.Eihmane

R.Sula

NOVEMBRIS

Datums

Laiks

Vieta

Pasākums

Dalībnieki

Atbildīgais

1.11.

10.00-16.00

Arēna Rīga

“Sporto visa klase atklāšanas” pasākums

2.bde,3.abcd, 4.ac, 5.be, 7.b klases

A.Liepkalne; K.Šapele, klašu audz.

1.-11.10.

 

Vidusskolas ēkā Gaismas ielā 9

Spēka vingrinājumi- konkurss “Lāčplēsis”

5.-12.klases

A.Eglītis

K.Šapele

1.-11.10.

 

Vidusskolas ēkā Gaismas ielā 9

Radošais darbs (domraksts)

5.-12.klases

D.Rībeniece

6.11.

12.00 - 12.50

Sākumskolas ēkā  Nākotnes iela 1a - aktu zālē

Projekta “Latvijas Skolas soma”:  teātra “Tims” izrāde “Mošķu diena”

1.-2.kl.

M. Lielgalve

Novembris-decembris

 

Vidusskolas ēkā Gaismas ielā 9

Sadarbība ar pašvaldības policiju. “Mani pienākumi un  tiesības, atbildība. Administratīvā atbildība likuma priekšā”

7.-8.klases

D. Šulce,R.Eihmane

6.11.

18.00-20.00

Vidusskolas ēkā Gaismas ielā 9

Vecāku vakars

5.-12.kl. vecāki

R.Eihmane

G.Zuša

7.11.

18.00-20.00

Sākumskolas ēkā  Nākotnes iela 1a 

Vecāku vakars

1.-4.kl. vecāki

M.Rogule

9.11.

18.00

Limbažu k/n

Izrāde/ koncerts “Dzimtas sētu izrotāt”

Tautas deju kolektīvi “Kekaviņa”, Šeku-Reku”

J.Kalniņš

11.11.

17.00

Pie sākumskolas ēkas  Nākotnes iela 1a

Lāčplēša diena- Svecīšu raksta veidošana

1.-4.kl. skolēni un vecāki

M. Lielgalve

M. Rogule

11.11.

 

Vidusskolas ēkā Gaismas ielā 9

Audzināšanas stundas: Lāčplēša diena- Lāčplēša Kara ordeņa svētku un pasniegšanas diena un visu Latvijas brīvības cīņās kritušo varoņu piemiņas diena

5.-12.kl.

R.Eihmane

Klašu audzinātāji

11.11.

 

Sākumskolas ēkā  Nākotnes iela 1a 

Klašu fotografēšanās

1.-2.kl

M.Rogule

12.11.

 

Sākumskolas ēkā  Nākotnes iela 1a 

Klašu fotografēšanās

3.-4.kl.

M.Rogule

12.11.

11.50 -12.30

Sākumskolas ēkā  Nākotnes iela 1a - aktu zālē

Viktorīna “Ko Tu zini par Latviju?”

3.kl.

M. Lielgalve

13.11.

11.50 -12.30

Sākumskolas ēkā  Nākotnes iela 1a - aktu zālē

Viktorīna “Ko Tu zini par Latviju?”

4.kl.

M. Lielgalve

14.11.

9.00-12.00

Sākumskolas ēkā  Nākotnes iela 1a - aktu zālē

Projekta “Latvijas Skolas soma”:  nodarbība “Kā veidot savu filmu”

4.kl.

M.Lielgalve

15.11.

 

Rīga

Jauktā kora sadraudzības koncerts 

Jauktais koris

I.Lagzdiņa

15.11.

 

Vidusskolas ēkā Gaismas ielā 9

Vēstures viktorīna 9.-12.kl.

9.-12.kl.

R.Eihmane

15.11.

 

Vidusskolas ēkā Gaismas ielā 9

Svinīgā līnija:  Latvijai 101!

5.-12.klases

R.Eihmane

15.11.

9.00 - 9.40

Sākumskolas ēkā  Nākotnes iela 1a - aktu zālē

Svinīgā līnija:  Latvijai 101!

1.-4.kl.

M. Lielgalve

16.11.

10.30

Salaspils 1.vidusskola

Dambretes turnīrs

1.-4.kl.

L.Tauriņa

20.11.

15.15

Vidusskolas ēka Gaismas ielā 9

Seminārs “Skolēnu zinātniski pētnieciskās darbības vadīšana”

pedagogi- ZDD vadītāji

G.Zuša

nov.

 

Vidusskolas ēkā Gaismas ielā 9

Lekcija 6.klašu meitenēm “Starp mums, meitenēm, runājot”

6. klašu meitenes

R.Eihmane

21.11.

9.00

Sākumskolas ēkā  Nākotnes iela 1a - aktu zālē

Starpnovadu valodu pasākums

1.-4.kl.

Aleksandra Stikāne

26.11.

 

Ķekavas vsk.

Starpnovadu skolu sporta spēles- Oranžā bumba

4.-5.kl.; 8.-9.kl. basketbola komandas

S.Čapa, A.Eglītis, E.Teteris

26.11.

 

Ķekava

Starpnovadu skolu sporta spēles- vidusskolu kauss basketbolā

vidusskolas basketbola komandas

E.Gribuste, A.Eglītis

27.11.

 

Vidusskolas ēka Gaismas ielā 9

Metodiskā sēde - vidējās izglītības piedāvajums atbilstoši jaunajam standartam

5.-12.kl.skolotāji

S.Pugovka, G.Zuša

28.11.

9.00

Sākumskolas ēkā  Nākotnes iela 1a - aktu zālē

“Latvijas skolas soma”: nodarbība “Tautas mūzikas instrumenti”, kapella “Brička”

4.kl.

M. Lielgalve

28.11.

12.45.

Sākumskolas ēkā  Nākotnes iela 1a - aktu zālē

Skatuves runas konkurss

1.-3.kl.

A.Plostiņa

28.11. 

 

Rīga, Ziemeļvalstu ģimnāzija

Jauniešu diskusija “Cieņa”

11.-12.klases

D.Šulce

28.11.

 

Ķekavas vsk.abās ēkās

“Meridian matemātikas konkurss”1.kārta

3.-9.kl. skolēni (pieteiktie)

M.Rogule 3.-4.kl.;

L.Kociņa 5.-9.kl.


DECEMBRIS

Datums

Laiks

Vieta

Pasākums

Dalībnieki

Atbildīgais

2.-7.12.

 

Sākumskolas ēkā  Nākotnes iela 1a - 

Skolas dekorēšana - Ak, eglīte, cik skaista esi tu!

1.-4.kl.

M. Lielgalve

2.12.

 

Vidusskolas ēkā Gaismas ielā 9

Skolas dekorēšana- “Leduspuķes brīnums”

5.-12.kl.

R.Eihmane

2.12.

 

Ķekavas vsk.sporta komplekss

Sacensības peldēšanā

1.-12.kl.

B.Medne, I.Jansone, I.Puhovs

3.12.

 

Ikšķile

Starpnovadu skolu sporta spēles- jauno basketbolistu kauss

Basketbola komandas

S.Čapa, A.Eglītis

4.12.

 

Vidusskolas ēka Gaismas iela 9

Metodiskā sēde - vērtēšana mācību procesā

pedagogi

G.Zuša, I.Blauduma

4.12.

9.00

Sākumskolas ēkā  Nākotnes iela 1a - aktu zālē

“Latvijas skolas soma”: nodarbība “Tautas mūzikas instrumenti”,   kapella “Brička”

4.kl.

M. Lielgalve

6.12.

11.00

Sākumskolas ēkā  Nākotnes iela 1a - aktu zālē

“Latvijas skolas soma” apvienības “3 māsas”  Ziemassvētku izrāde “3”

3.kl.

M.Lielgalve

6.12.

 

Sākumskolas ēkā  Nākotnes iela 1a - aktu zālē

Tautas deju kolektīvu Ziemassvētku koncerts (Tautas deju kolektīvi Pirmskola, “Ķekaviņa”, “Šeku- Reku”)

Tautas deju kolektīvi Pirmskolas, “Ķekaviņa”, “Šeku- Reku” dalībniek

R.Eihmane

M.Lielgalve

M.H.Vanaga, J.Kalniņš

12.12.

 

Sākumskolas ēkā  Nākotnes iela 1a -

Ziemassvētku eglīte

Tautas deju kolektīvi, Pirmskola“Ķekaviņa”, “Šeku- Reku” dalībnieki

M.H.Vanaga, J.Kalniņš

   

Vidusskolas ēkā Gaismas ielā 9

Ziemassvētku tirdziņš

5.-12.kl.

A.Miškina

R.Eihmane

19.12.

 

Vidusskolas ēkā Gaismas ielā 9

Tikšanās ar dzejnieku K.Vērdiņu

 

R.Sloskāne

20.12.

9.00-9.40

Sākumskolas ēkā  Nākotnes iela 1a - aktu zālē

Svinīgā līnija.

1.-4.kl.

M. Lielgalve

20.12.

 

Vidusskolas ēkā Gaismas ielā 9

Svinīgais Ziemassvētku pasākums “Leduspuķes brīnums”

5.-12.kl.

R.Eihmane

S.Pugovka

G.Zuša

I.Lagzdiņa

JANVĀRIS

Datums

Laiks

Vieta

Pasākums

Dalībnieki

Atbildīgais

2.-3.01.

 

Rīga

LJBL Baltais kauss

2.-4.kl.zēnu un meiteņu basketbola komandas

S.Čapa, A.Eglītis

10.-11.01.

 

Rūjiena

Vidusskolu kauss basketbolā

8.-12.kl.basketbola komandas

E.Gribuste; A.Eglītis

13.-21.01.

 

Vidusskolas ēkā Gaismas ielā 9,

Sākumskolas ēkā Nākotnes ielā 1a

Audzināšanas stundas “1991. gada janvāra Barikāžu notikumu atceres diena”

1.-12.kl.

R.Eihmane

M.Lielgalve

janv.

 

Vidusskolas ēkā Gaismas ielā 9

Skatuves runas konkurss

4.-12.kl.

D.Rībeniece

R.Eihmane

14.01.

 

Kandava

Zemgales reģiona sporta spēles- oranžā bumba, vecākā grupa

8.-9.kl.basketbola komandas

S.Čapa, A.Eglītis

15.01.

 

Ķekavas vsk.

Tautas bumba - sacensības

4.-5.kl.meitenes

K.Šapele, A.Liepkalne

16.01.

 

Baložu vidusskola

Keramikas pulciņam 30. Radošais konkurss “Tautu meita”

Keramikas pulciņa dalībnieki

R.Sula

R.Eihmane

Ā.Bērziņa

21.01.

 

Ķekava

Zemgales reģiona spora spēles- Oranžā bumba, jaunākā grupa

4.-5.kl.basketbolistu komandas

S.Čapa, E.Teteris

22.01.

 

Ķekavas vsk.

Tautas bumba - sacensības

4.-5.kl.zēni

A.Liepkalne, A.Eglītis

23.01.

 

Salaspils

Starpnovadu skolu sporta spēles- peldēšana

4.-12.kl. 

B.Medne

24.01.

9.00-9.40

Sākumskolas ēkā  Nākotnes iela 1a - aktu zāle

Burtiņu svētki.

1.kl.

M.Lielgalve

28.01.

 

Ķekava

Zemgales reģiona spora spēles- vidusskolas kauss

8.-12.kl.basketbolistu komandas

E.Gribuste, A.Eglītis

29.01.

9.00 - 9.40

Sākumskolas ēkā  Nākotnes iela 1a - aktu zāle

Projekts “Latvijas Skolas soma”: Latvijas leļļu teātra biedrība, izrāde “Pūces piens” 

1.-2.kl.

M.Lielgalve

FEBRUĀRIS

Datums

Laiks

Vieta

Pasākums

Dalībnieki

Atbildīgais

1.02.

   

“Meridian matemātikas konkurss” 2.kārta

3.-9.kl.skolēni - finālisti

M.Rogule 3.-4.kl.;

L.Kociņa 5.-9.kl.

4.02.

 

Dobele

Zemgales reģiona spora spēles- tautas bumba

4.-5.kl.zēnu un meiteņu komandas

A.Liekalne, K.Šapele, A.Eglītis

6.02.

11.50 - 12.30

Sākumskolas ēkā  Nākotnes iela 1a - aktu zāle

Tikšanās ar grāmatu autori I.Samausku.

1.-4.kl.

N.Kaļva

07.vai 21.02.

 

Sākumskolas ēkā  Nākotnes iela 1a

Tautas deju kolektīvu sadraudzības koncerts. 

“Ķekaviņa”, “Šeku reku”, Aizkraukle- “Pastalnieki” 

 

J. Kalniņš, M.H.Vanaga

11.02.

 

Salaspils

Starpnovadu skolu sporta spēles- tautas bumba

4.-5.kl. zēnu un meiteņu komandas

A.Liepkalne, A.Eglītis, K.Šapele

10.-14.02.

 

Sākumskolas ēkā  Nākotnes iela 1a

Papildbrīvlaiks 1.klasēm

1.kl.

M.Rogule

10.-14.02.

 

Vidusskolas ēkā Gaismas ielā 9

Projektu nedēļa

5.-12.kl.

R.Eihmane

L.Balode

Klašu audzinātāji

14.02.

 

Sākumskolas ēkā  Nākotnes iela 1a - aktu zālē

POP-IELA

2-4.kl.

M.Lielgalve

14.02.

 

Vidusskolas ēkā Gaismas ielā 9

Žetonu vakars

12.kl.,11.a,b.kl.

R.Eihmane

R.Sula

L.Brigzne, I.Rimšāne

15.-16.02.

 

Valkas k/n

Latvijas Igaunijas tautas deju kolektīvu sadraudzības  koncerts

Deju kolektīvi”Ķekaviņa””, 2.-7.kl.

J.Ķalniņš

M.H.Vanaga

18.02.

 

Ķekava

Starpnovadu skolu sporta spēles- minibasketbols

3.-4.kl.zēnu un meiteņu komandas

S.Čapa, E.Teteris

25.02.

 

Ikšķile

Starpnovadu sporta spēles - florbols

6.-7.kl.zēnu un meiteņu komandas

I.Vancāns

MARTS

Datums

Laiks

Vieta

Pasākums

Dalībnieki

Atbildīgais

04.03.

 

Vidusskolas ēkā Gaismas ielā 9

Karjeras diena “Iepazīsti profesijas”

7., 8.kl.

L.Balode

R.Eihmane

7.,8. klašu audzinātāji

4.03.

 

Salaspils

Zemgales reģiona spora spēles- minibasketbols

3.-4.kl.zēnu un meiteņu basketbola komandas

S.Čapa, E.Teteris

6.03.

   

Latvijas skolēnu 73.spartakiāde- tautas bumba

4.-5.kl.komada

 

9.-13.03.

 

Sākumskolas ēkā  Nākotnes iela 1a

Krāsu nedēļa

1.-4.kl.

M.Lielgalve

13.03.

 

Vidusskolas ēkā Gaismas ielā 9

9.klašu “Pogu vakars”

9.a,b,c,d klases

R.Eihmane

16.-20.03.

   

Skolēnu pavasara brīvlaiks

1.-11.kl.

 

17.-18.03.

 

Rīga

LJBL Baltais kauss

2.-4.kl.zēnu un meiteņu basketbola komandas

S.Čapa, A.Eglītis

24.03.

 

Salaspils

Satrpnovadu sporta spēles - drošie un veiklie

3.-4.kl.zēnu un meiteņu komandas

A.Liepkalne, G.Ortse

24.,25.03.

 

Vidusskolas ēkā Gaismas ielā 9

Skolēnu fotografēšanās 

5.-12.kl.

R.Eihmane

27.03.

 

Baloži, Baložu vidusskola

Konkurss-“Supermeitene” 7.-9.kl.meitenes (2 meitenes no katras klases)

7.-9.kl.

R.Sula, A.Miškina,

R.Eihmane

   

Rīga

Latvijas skolēnu 73.spartakiāde- vidusskolu kauss basketbolā

 

E.Gribuste, A.Eglītis

   

Rīga

Latvijas skolēnu 73.spartakiāde- basketbolā

4.-5.kl.basketbola komandas

S.Čapa, E.Teteris

APRĪLIS

Datums

Laiks

Vieta

Pasākums

Dalībnieki

Atbildīgais

1.04.

 

Vidusskolas ēkā Gaismas ielā 9

Vecāku vakars 5.-12.kl.

mācību priekšmetu skolotāji, klašu audzinātāji, vecāki

R.Eihmane

2.04.

 

Sākumskolas ēkā  Nākotnes iela 1a

Vecāku vakars

1.-4.kl. vecāki

M.Rogule

6.-16.04.

 

Vidusskolas ēkā Gaismas ielā 9, bibliotēkā

Tematiska izstāde “Kur mācīties”- Karjeras un izglītības iespējas studiju programmā “Ekonomika”

skolēni

R.Sloskāne

9.04.

 

Saldus

Latvijas skolēnu 73.spartakiāde- basketbols

8.-9.kl.komandas

S.Čapa, A.Eglītis

9.04.

 

Mālpils Kultūras centrs

Mūsdienu dejas kolektīvu skate

Mūsdienu dejas kolektīvu skolēni

I.Tamane

11.04.

 

Baložu kultūras nams

Koru skate II kārta

Koru kolektīvu skolēni

I.Lagzdiņa, 

17.04.

 

Ķekava

Latvijas skolēnu 73.spartakiāde- florbols

8.-9.kl.komandas

I.Vancāns

18.04.

 

Jaunolaines kultūras nams

Tautas deju kolektīvu skate

Tautas deju kolektīvu skolēni

J.Kalniņš

M.H.Vanaga

24.04.

 

Zaķumuiža Ropažu novads, Saules kalns

Keramiķu radošā darbnīca

Ķeramikas pulciņa dalībnieki

R.Sula, R.Eihmane, Ā.Bērziņa

30.04.

 

Sākumskolas ēkā  Nākotnes iela 1a

Mūsdienu deju kolektīvu atskaites koncerts

Pulciņu dalībnieki, vecāki

I.Tamane

30.04.

 

Vidusskolas ēkā Gaismas ielā 9

Audzināšanas stundas: veltītas  Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas dienai.

5.-12.kl.

R.Eihmane,

klašu audzinātāji

   

Tukums

Latvijas skolēnu 73.spartakiāde- basketbols

6.-7.kl.komandas

S.Čapa, E.Teteris

MAIJS

Datums

Laiks

Vieta

Pasākums

Dalībnieki

Atbildīgais

maijs

 

Vidusskolas ēkā Gaismas ielā 9

Iepazīšanās ar Ķekavas vidusskolas mācību telpām.

4.klases

D.Šulce

maijs

 

Ķekavas vsk.sporta komplekss

Sacensības peldēšanā

1.-12.kl.

B.Medne, I.Jansone, I.Puhovs

6.05.

 

Sākumskolas ēkā  Nākotnes iela 1a - aktu zālē

Kapella “Brička” - nodarbība Usiņa diena

1.kl.

M.Lielgalve

7.05.

 

Sākumskolas ēkā  Nākotnes iela 1a - aktu zālē

Kapella “Brička” - nodarbība Ūsiņa diena

2.kl.

M.Lielgalve

8.05.

 

Ķekava

Latvijas skolēnu 73.spartakiāde- florbols

6.-7.kl.komandas

I.Vancāns

8.05.

 

Sākumskolas ēkā  Nākotnes iela 1a

Otrā pasaules kara upuru piemiņas diena

1.-12.kl.

M.Lielgalve

R.Eihmane

9.05.

 

Sākumskolas ēkā  Nākotnes iela 1a 

Eiropas diena!

1.-12..kl.

M.Lielgalve

R.Eihmane

12.05.

15.15

Sākumskolas ēka Nākotnes 1a, aktu zāle

Mācību priekšmetu olimpiāžu un konkursu laureātu un viņu skolotāju pasākums “Olimpiešu diena”

Mācību priekšmetu olimpiāžu, konkursu laureāti un viņu skolotāji

G.Zuša

S.Pugovka

15.05.

 

Ķekava

Latvijas skolēnu 73.spartakiāde- florbols

4.-5.kl.komandas

I.Vancāns, G.Orste

15.05.

 

Vidusskolas ēka Gaismas ielā 9, aktu zāle

“Pēdējais zvans”

9.kl., 8.kl.

12.kl., 11.kl.

8.kl.audzinātāji: L.Skuja, I.Blauduma, D.Gžibovska, L.Balode

11.kl.audzinātāji: L.Brigzne, I.Rimšāne

R.Eihmane 

16.05.

 

Sākumskolas ēkā aktu zālē Nākotnes iela 1a

Pedagogu profesionālās pilnveides programmas “Starpdisciplinārās pieejas ieviešana sākumskolas pedagogu darbā” apmācības (3.diena)

Sākumskolas pedagogi

M.Rogule

22.05.

9.00

 

Ķekavas novada sporta diena

1.-4.kl.

M.Lielgalve un kl. audzinātājas

28.-31.05.

 

Ģeteborga (Zviedrija)

Gēteborgas basketbola festivāls 

5.-8.kl.zēnu komanda

A.Eglītis

29.05.

9.00-9.40

Sākumskolas ēkā aktu zālē Nākotnes iela 1a

Mācību gada svinīgā noslēguma līnija

1.-3.kl.

M.Rogule

M.Lielgalve

29.05.

 

Sākumskolas ēkā aktu zālē Nākotnes iela 1a

Ziedu balle.

4.kl.

M.Rogule

M.Lielgalve

     

JŪNIJS

   

Datums

Laiks

Vieta

Pasākums

Dalībnieki

Atbildīgais

1.-4.06.

 

Rīga

LJBL Baltais kauss

2.-4.kl.zēnu un meiteņu basketbola komandas

S.Čapa, A.Eglītis

12.06.

13.00

16.00

Sākumskolas ēkā aktu zālē Nākotnes iela 1a

9.klašu izlaidums

9.klases

S.Pugovka, G.Zuša, R.Eihmane

D.Stūre, R.Sloskāne, M.Pigita, D.Šulce

29.06.

17.00

Sākumskolas ēkā aktu zālē Nākotnes iela 1a

12. klašu izlaidums

12.klases

S.Pugovka, G.Zuša, R.Eihmane

R.Sula

     

JŪLIJS

   

Datums

Laiks

Vieta

Pasākums

Dalībnieki

Atbildīgais

06.-12.07.

 

Rīga

XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki

Tautas deju kolektīvi “Ķekaviņa”

Mūsdenu dejas kolektīvi “Versija”

Zēnu koris, Jauktais koris 

R.Eihmane

M.H.Vanaga, J.Kalniņš,

 I.Tamane

I.Lagzdiņa

 

 

  Drukāt