Datums Laiks Pasākums Vieta Atbildīgais, piezīmes
2017.2018.m.g.
2.11.    Radošo darbu konkurss “Daugavas stāsts.” 5.-12.kl.   Ķekavas vidusskola DVA R. Eihmane Latviešu valodas MK D. Rībeniece
6.-16.11.    Izzinošs pasākums par savu novadu “Es dzīvoju Ķekavā!” 1.-4.kl. Ķekavas vidusskola  DVA  M. Lielgalve 1.-4.kl.audzinātāji
14. - 15.11.    Viktorīna “ Ko Tu zini par Latviju?” 3.-4.kl. Ķekavas vidusskola DVA  M. Lielgalve  3.-4.kl.audzinātāji 
17.11.  9.00 Svinīgā līnija “Latvijai 99” 1.-4.kl. Ķekavas vidusskola DVA  M. Lielgalve  Z. Jansone
7.11.   Mācību ekskursija - Ziemassvētku kaujas vietas Tīreļpurvā, muzeja Mangaļu mājas apmeklējums. 9.kl. Tīreļpurvs. DVA R. Eihmane
10.11.    Vēstures konkurss-viktorīna “Latvijas vēsture sejās un attēlos.” 9.-12.kl. Ķekavas vidusskola Skolēnu padome
17.11.   Latvijas valsts 99. gadadienas svinīgs pasākums. 5.-12.kl. Ķekavas vidusskola DVA R. Eihmane
12.-16.02.    Projektu nedēļas tēmas:  5.kl.  “Manas dzimtas saknes”, 6.kl. “Manas dzimtas senču nodarbošanās”, 6.kl. “Manas dzimtas senču nodarbošanās”, 7.kl.  “Manas dzimtas saknes”.  Ķekavas vidusskola DVA R. Eihmane
22.03.    Latvijas simtgade manas dzimtas stāstos. 5.-12.kl. –koncertlekcija. Ķekavas vidusskola DVA R. Eihmane
04.04.    14. atklātā mājturības un tehnoloģiju olimpiāde “Mēs – Latvijas simtgadei” 6.-7.kl.    Rīga DVA R. Eihmane
3.05.    Baltā galdauta svētki! 1.-12.kl. klases audzināšanas stunda Ķekavas vidusskola DVA R. Eihmane DVA M. Lielgalve
29.06.-08.07.   Deju kolektīvu “Ķekaviņa” dalība XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku Lieluzvedumā “Māras zeme” un “Vēl 100 gadi dejai.” Rīga Kolektīvu vadītāji I.Gaile, J.Kalniņš; DVA R.Eihmane
Jūlijs    Vokālā ansambļa Rasa dalība XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos:   1) bērnu vokālo ansambļu muzikāli dramatiskā uzvedumā “Vilkam tāda dvēselīte”; 2) konkursa ietvaros “Balsis 2018” vokālo ansambļu koncertā Vērmanes dārzā. Piedalās ansamblis “Rasa”. Rīga Kolektīva vadītāja D.Bula DVA R.Eihmane
2018./2019.m.g.
9.11.   Ekskursija uz Brāļu kapiem. 10-12.kl.   MK A. Tenisa
10.-14.09.    Ziedu paklājs. 1.-4.kl. Ķekavas vidusskola DVA M. Lielgalve
16.11.    Uzvedums “Daugavas stāsts” 5.-12.kl. Ķekavas vidusskola DVA R. Eihmane Latviešu valodas MK D. Rībeniece
16.11.   Dāvana -100 adītu zeķu pāru Ķekavas sociālā aprūpes centra iemītniekiem. Ķekavas sociālā aprūpes centra DVA R. Eihmane
16.11.   Ķekavas vidusskolas skolnieču dāvana Ķekavas novadpētniecības muzejam  – izšuvums “Skaistākās Ķekavas novada vietas” 5.-9..kl Ķekavas novadpētniecības muzejam DVA R. Eihmane A. Miškina Sagatavot līdz 16.11.2018.
01.-30.11.    Radošo darbu konkurss “Vēstule manai Tēvzemei”. 5.-12.kl.   DVA R. Eihmane Latviešu valodas MK D. Rībeniece
Novembris    Izrāde: “Tikšanās vieta Rīgas pilsētas II teātris.” Latvijas Nacionālais teātris DVA R.Eihmane Latviešu valodas MK D. Rībeniece
Novembris    Lentīšu locīšana Kara muzejā.Ekskursija -  Brīvības pieminekls.  6.kl. Rīga Vēstures MK A.Tenisa
12.11. – 16.11.   “Jaunrades dzeja”. Ķekavas vidusskola Svešvalodu MK D.Vīgupa
16.11.    Veltījums Latvijas 100 gadei. Uzvedums “Sprīdītis” 1.-4.kl. Ķekavas vidusskola DVA M. Lielgalve, Z.Jansone, A.Plostiņa, U.Brīvlauka
16.11.    Vēstures viktorīna “Latvijai 100” 9.-12.kl. Ķekavas vidusskola Vēstures MK A.Tenisa
    Ekskursija uz Latvijas Saeimu. 12.kl. Rīga Vēstures MK A.Tenisa
Decembris   Skatuves runas konkurss – veltīts Latvijas dzejniekiem – patriotiem. 1.-12.kl. Ķekavas vidusskola DVA R.Eihmane Latviešu valodas MK D. Rībeniece DVA M. Lielgalve  MK A. Plostiņa
Aprīlis   Ekskursija uz Augstāko Tiesu. 12.kl. Rīga Vēstures MK A. Tenisa
2017./2018.- 2018./2019.
2017./2018.m.g. 2018./2019.m.g. Visu mācību gadu Izzināt latviešu filmas.www.filmas.lv 1.-12.kl. Ķekavas vidusskola DVA R. Eihmane DVA M. Lielgalve
01.05.2018.-31.05.2019. visu mācību gadu Apceļosim Latviju! 1.-12.kl. Ķekavas vidusskola DVA R. Eihmane DVA M. Lielgalve Atzīmēt kontūrkartē, kur ir bijuši
  Drukāt