krievu valodas (kā svešvalodas) skolotāju 5.-12.klasēs uz pilnu slodzi;

Nepieciešama MK noteikumu "Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilneides kārtību" prasībām atbilstoša pedagoģiskā izglītība. Sīkāka informācija pa tālruni 29391623.  CV sūtīt uz e-pasta adresi kekavas.vidusskola@kekava.lv 

 dabaszinību skolotāju 5.-6.klasēs (16 kontakstundas);

Nepieciešama MK noteikumu "Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilneides kārtību" prasībām atbilstoša pedagoģiskā izglītība. Sīkāka informācija pa tālruni 29391623.  CV sūtīt uz e-pasta adresi kekavas.vidusskola@kekava.lv 

speciālo pedagogu 5.-9.klasēs (1 slodze);

Nepieciešama MK noteikumu "Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilneides kārtību" prasībām atbilstoša pedagoģiskā izglītība. Sīkāka informācija pa tālruni 29391623.  CV sūtīt uz e-pasta adresi kekavas.vidusskola@kekava.lv 

 

sociālo zinību skolotāju 5.-8.klasēs  (16 kontaktstundas)

Nepieciešama MK noteikumu "Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilneides kārtību" prasībām atbilstoša pedagoģiskā izglītība. Sīkāka informācija pa tālruni 29391623.  CV sūtīt uz e-pasta adresi kekavas.vidusskola@kekava.lv 

 

 

  Drukāt