Aerobikas diena

 Šā gada 24.maijā Ķekavas vidusskolā jau septīto gadu notika Aerobikas konkurss “Solis augšup!”.

 

Visus iepriekšējos gadus tajā piedalījās tikai Ķekavas vidusskolas skolēni, taču šogad pasākumā tika aicināti piedalīties arī Ķekavas novada skolu komandas. Pasākuma dalībai atsaucās privātskola Gaismas tilts 97 un Pļavniekkalna sākumskola.

Skolēnu uzdevums bija sagatavot divus dejiskus priekšnesumus – obligāto (visiem vienāds) un izvēles. Obligāto deju skolēni gatavoja sporta stundas ietvaros, bet izvēles – patstāvīgi klases kolektīva ietvaros un klases audzinātāja pavadībā. Tā kā nākamgad tiks svinēta Latvijas simtgade, tad obligātās dejas priekšnesuma mūzikai bija jābūt latviešu mūziķu dziesmai, jo pasākuma devīze bija “Mēs dejojām, dejojam un dejosim Latvijai”. Klašu kolektīvu izdoma mūzikas izvēlē bija oriģināla un interesanta: sākot no latviešu reperu “Olas “mūzikas līdz pat “Raimonda Paula vecajām dziesmām”, no Sandras “Mobilais telefons” līdz L.Reinika “Es skrienu”.

Skolēni ar aizrautību, interesi un oriģinālām idejām gatavoja priekšnesumus. Lai izvērtētu priekšnesumu kvalitāti un noteiktu godalgotos līderus, tika pieaicināta kompetenta žūrija: J.Kalniņš, M.Henke, E.Valeiņa un Dž.Dumpe.

Tā kā šis konkurss tomēr ir sava veida sacensība, tad nevar iztikt bez godalgām – labām un vērtīgām balvām. Par tām parūpējās šī pasākuma atbalstītāji – mūsu sponsori. Lielu paldies vēlamies teikt uzņēmumam “Pica Lu Lu”, kas atbalstīja katrā vecuma grupā oriģinālāko priekšnesumu, balvā dāvinot picas. Savukārt apgāds Zvaigzne ABC atbalstīja visas vecuma grupas ar interesantām un izzinošām grāmatām. ,,Rexona”  atbalstīja vidusskolēnus, dāvinot savu produkciju. Ķekavas vidusskola nodrošināja ar uzvarētāju kausiem, turpretī Ķekavas sporta aģentūra mums vienmēr izlīdz ar telpām, jo pasākums ik gadu notiek Ķekavas sporta klubā. Paldies par atbalstu ,,Latvijas koncerti”, personīgi Gvido Ziediņam par individuālu balvu sarūpēšanu. Par kustīgo bilžu un mirkļu iemūžināšanu šogad parūpējās Kristaps Bergs no kastekust.lv . Liels paldies 11.klases skolniecēm par palīdzēšanu pasākuma organizēšanā, personīgi Dženetei Dumpei. Paldies viesiem individuālajiem sponsoriem, kas atbalstīja šo pasākumu ar savu artavu.

Rezultāti:

Sākumskolas grupā

1.vieta – 4.b klasei;

2.vieta – 4.a klasei;

3.vieta – 3.klasei no  Pļavniekkalna skolas

5.-6. klašu grupā:

1.vieta – 5.c klasei;

2.vieta – 6.c klasei;

3.vieta – 5.a klasei

7.-8.klašu grupa:

1.vieta – 7.c klasei;

2.vieta – 7. klasei no privātās skolas ,,Gaismas Tilts 97”;

3.vieta – 8.c klase

,,Picas Lu Lu” specbalvas saņēma:

4.d ; 5.d; 8.c un 10.b klases.

http://kastekust.lv/lv/galerijas/aerobikas-diena-2017/ozU7hk#bigImageTop