Ķekavas vidusskolas realizētās izglītības programmas

  1. Pamatizglītības programma (kods 21011111)
  2. Pamatizglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma (kods 21013111)
  3. Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (kods 31011011)
  4. Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma (kods 31013011)
  5. Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (kods 21015611)
  6. Pirmskolas izglītības programma (kods 01011111)

2015./2016.m.g., 2016./2017.m.g., 2017./2018.m.g. – esam datotrikas mācību programmu aprobācijas pilotskola: 
2015./2016.m.g. -  datorika kā fakultatīvs 1.klasēs un 4.klasēs, mācību priekšmeta informātika paplašinājums ar mācību priekšmeta "datorika" tēmām  Pamatizglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmas 7.klasēs. 

2016./2017.m.g.datorika kā fakultatīvs 1.,2. un 4.klasēs, mācību priekšmeta informātika paplašinājums ar mācību priekšmeta "datorika" tēmām  Pamatizglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmas 7.klasēs; "datorika" kā mācību priekšmets Pamatizglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmas  8.klasēs.

2017./2018.m.g.datorika kā fakultatīvs 1.,2. un 4.klasēs, mācību priekšmeta informātika paplašinājums ar mācību priekšmeta "datorika" tēmām  Pamatizglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmas 7.klasēs; "datorika" kā mācību priekšmets Pamatizglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmas  8. un 9.klasēs.

 

  Drukāt