Ķekavas vidusskolas realizētās izglītības programmas

  1. Pamatizglītības programma (kods 21011111)
  2. Vispārējās vidējās izglītības programma (kods 31016011)
  3. Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (kods 21015611)

 

2017./2018.m.g.datorika kā fakultatīvs 1.,2. un 4.klasēs, mācību priekšmeta informātika paplašinājums ar mācību priekšmeta "datorika" tēmām  Pamatizglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmas 7.klasēs; "datorika" kā mācību priekšmets Pamatizglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmas  8. un 9.klasēs.

2016./2017.m.g.datorika kā fakultatīvs 1.,2. un 4.klasēs, mācību priekšmeta informātika paplašinājums ar mācību priekšmeta "datorika" tēmām  Pamatizglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmas 7.klasēs; "datorika" kā mācību priekšmets Pamatizglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmas  8.klasēs.

 

2015./2016.m.g., 2016./2017.m.g., 2017./2018.m.g. – esam datotrikas mācību programmu aprobācijas pilotskola: 
2015./2016.m.g. -  datorika kā fakultatīvs 1.klasēs un 4.klasēs, mācību priekšmeta informātika paplašinājums ar mācību priekšmeta "datorika" tēmām  Pamatizglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmas 7.klasēs. 

 

 

  Drukāt