Skolēnu un skolotāju STEM iemaņu attīstīšana pamatskolā

Erasmus+ projekta "Skolotāju un skolēnu ZTIM (zinātnes, tehnoloģiju, inženierijas un matemātikas) iemaņu attīstīšana pamatskolā" ietvaros tapuši vairāki video, kuros skolēni  ar interesi veic eksperimentus. 

video1  video2 video3

Mēs dzīvojam dinamiskā tehnoloģiju attīstības laikmetā, kurā katrai prasmei, ko mācām bērniem, jāpaver   spēju atrast savu dzīves ceļu. Mūsdienu bērniem jābūt daudzfunkcionāliem, elastīgiem un spējīgiem efektīvi rast problēmu risinājumus, t.sk. tām, kas saistās ar tehnoloģijām.

Mūsu ikdienas gaitas ir cieši sasaistītas ar progresīvām tehnoloģijām, jo katra no mūsu dzīves jomām ir saistīta ar zinātni jeb STEM - zinātnes, tehnoloģiju, inženierijas un matemātikas - iemaņu pielietošanu. Ikdienā STEM iemaņas atklājās telefona, pārnēsājamo tehnoloģiju, datora vai citu ikdienas priekšmetu kā televizors, mazgājamā mašīna, auto vai plīts lietošanā. Lai gan dzīvojam augsto tehnoloģiju pasaulē, neesam pietiekoši aktīvi vērsti uz zinātni un tehnoloģijām balstīto zināšanu veicināšanu skolās. Mūsdienās bērni itin bieži neveic izvēli par labu STEM izglītības un karjeras turpināšanai. Pamatskolas Latvijā, Lietuvā, Slovēnijā un Igaunijā izjūt vajadzību pēc specializētiem priekšmetiem, kas dod ieskatu jaunākajās tehnoloģijās. Skolēnu neformālās izglītības izpēte parādījusi, ka tikai 4-6% skolēnu apmeklē izglītojošus neformālās izglītības pulciņus, kas vērsti uz tehniskiem vai tehnoloģiskiem izveides procesiem (2013-2015). Šāds ieinteresētības līmenis ir vairāk nekā nepietiekošs. Zems tehnisko un uz tehnoloģijām vērsto priekšmetu pasniegšanas līmenis obligātajā izglītības programmā noved pie disonanses starp dinamisko tehnoloģisko attīstību, kurā STEM profesionāļu klātbūtne ir obligāts priekšnoteikums, un reālo situāciju izglītības jomā, kur šo zināšanu un prasmju apguve netiek atbalstīta tādā mērā, lai atbilstu tehnoloģiskajam progresam.

Tāpēc Erasmus+ projekts „Skolotāju un skolēnu STEM iemaņu attīstīšana pamatskolā”, ko realizē koordinējošā organizācija Sociālās inovācijas centrs no Latvijas, kā arī partneri VseUk Institute no Slovēnijas, Põltsamaa Co-Educational Gymnasium no Igaunijas, Vilniaus Gedimino technikos universiteto inzinerijos licejus no Lietuvas un Ķekavas vidusskola no Latvijas, veicinās STEM iemaņu apguvi pamatskolās Baltijas valstīs. Galvenais projekta mērķis ir izplatīt STEM kompetences, veicināt zināšanu un intereses pieaugumu par zaļajām tehnoloģijām, tehnisko radošumu un videi draudzīgu ražošanu, uzlabojot labo praksi un izglītības iespējas, iesaistot skolotājus, skolēnus, vecākus un citas iesaistītās puses. Sagatavojot praktiskus materiālus par STEM nozīmi skolotājiem, kā arī vecākiem, tiks panākta lielāka izpratne par STEM iemaņu nepieciešamību un neformālās izglītības satura lomu.

 Projekta mērķi:

- Skolotāju STEM iemaņu attīstīšana zaļo tehnoloģiju, tehniskā radošuma un eksaktās zinātnes priekšmetos, lai palielinātu skolēnu interesi par minētajām jomām;

- veicināt STEM iemaņu nepieciešamību 5.-8.klašu skolēniem un viņu vecākiem, jauniešu centriem, pašvaldību, neformālo izglītības un citu sabiedrības grupu vidū, jo šīs iemaņas veido potenciālu uzņēmējdarbības, zinātnes un tehnoloģiju attīstībai.

 Projektu plānots realizēt 2 gadus - no 2017.gada 1.decembra līdz 2019.gada 30.novembrim.

 Projekta partneri:

 

Sociālās Inovācijas Centrs no Latvijas (www.socialinnovation.lv)

Põltsamaa Co-Educational Gymnasium no Igaunijas ( www.poltsamaa.edu.ee)

Vilniaus Gedimino technikos universiteto inzinerijos licejus no Lietuvas (www.vgtulicejus.lt)

Ķekavas vidusskola no Latvijas (www.vidusskola.kekavas.lv)

Zavod VseUk no Slovēnijas (link www.vseuk.si)

 Par publikācijas saturu atbild projekta koordinators un saturs ne vienmēr atspoguļo Eiropas Komisijas vai Nacionālās aģentūras uzskatus.

 

Pirmā projekta dalībnieku tikšanās Rīgā

2017. gada 4. decembrī Rīgā notika projekta „Skolēnu un skolotāju STEM iemaņu attīstīšana pamatskolā” atklāšanas sanāksme. Tās sākumā katra dalības organizācija iepazīstināja ar savu skolu un jau veiktajām iestrādēm dabaszinātņu jomā. Kā sanāksmes otrais darba kārtības punkts bija iepazīties ar projekta mērķiem un kopīgajām projekta nostādnēm. Iepazināmies ar projektā sasniedzamajiem rezultātiem un projekta laikā veicamajām aktivitātēm. Dienas otrajā daļā visaktīvākās diskusijas izvērtās par veidu, kā sasniegt izvirzītos mērķus. Dalībnieki vienojās līdz 2018. gada 6. janvārim projekta elektroniskajā vietnē vienoties par veicamo eksperimentu kopīgajiem noformēšanas kritērijiem, par veicamo eksperimentu skaitu, par uzņemamajiem video un apmācībām 2019.gada vasarā, kuru norise paredzēta Rīgā. Diskutējām arī par veidu, kā labāk dabaszinātņu skolotājus visās dalībvalstīs iepazīstināt ar projekta gaitā tapušajiem materiāliem, kā arī par iespējām, kā ar eksperimentu aprakstiem un attēliem varētu iepazīties 5.-8. klašu skolēni. Sanāksmes noslēgumā tika pārrunāts projekta laika plānojums, kurš tiks izkārtots arī elektroniskajā projekta vietnē, lai katra dalības organizācija varētu sekot līdzi veicamajiem uzdevumiem. Tika nolemts par turpmākajām sanāksmēm Skype vidē un klātienes sanāksmju norises datumiem precīzāk vienoties projekta elektroniskajā vidē.

 

  Drukāt