Ķekavas vidusskola

Gaismas iela 9, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123

E-pasts: kekavas.vidusskola@kekava.lv

tālr. 67937607

 

 

Amats

Vārds, uzvārds

Tālrunis

e-pasta adrese

Direktore

Sandra Pugovka

29391623

sandra.pugovka@kekava.lv

Direktores vietnieks sporta kompleksā 

Raitis Škutāns

29490402

raitis.skutans@kekava.lv

Lietvede, arhivāre

Anna Ozola

67937607

kekavas.vidusskola@kekava.lv

Direktores vietniece izglītības jomā (mācību darbā 1.-4.kl.)

Mārīte Rogule

29115406

marite.rogule@kekava.lv

Direktores vietniece izglītības jomā (mācību darbā 5.-12.kl.)

Ineta Blauduma

67813032

ineta.blauduma@kekava.lv

Direktores vietniece izglītības jomā (metodiskajā darbā)

Ginta Zuša

67813032

ginta.zusa@kekava.lv

Direktores vietniece izglītības jomā (ārpusstundu un audzināšanas darbā 1.-4.kl.)

Mārīte Lielgalve

 

marite.lielgalve@kekava.lv

Direktores vietniece izglītības jomā (ārpusstundu un audzināšanas darbā 5.-12.kl.)

Regīna Eihmane

29425571

regina.eihmane@kekava.lv

Direktores vietniece izglītības jomā (informātikas jautājumos)

Lidija Brigzne

29429306

lidija.brigzne@kekava.lv

Lietvede

Zane Krauja 

67937607 

kekavas.vidusskola@kekava.lv 

Administrators sporta kompleksā

 

25730584

 

Dežurants sākumskolas klašu ēkā Nākotnes ielā 1a

 

67347030

 

Ēdnīca (atteikt pusdiena 5.-12.kl.)

ANIVA SIA Reģ.Nr. 50003115551, Banka Citadele, konta Nr. LV36PARX 0001 3011 00018

 

26672525

 

 

 

  Drukāt