Publicēts: 31.05.2023

Piekļūstamības paziņojums

Ķekavas vidusskola saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā" (turpmāk – noteikumi Nr. 445) apņemas savu tīmekļvietni veidot piekļūstamu.

Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz:

Ķekavas vidusskola- https://vidusskola.kekava.lv

Tīmekļvietnei veikts vienkāršotais izvērtējums. Izmantotā metode - VARAM sagatavotās “Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai”.

Cik piekļūstama ir šī tīmekļvietne?

Ķekavas vidusskola tīmekļvietne daļēji atbilst MK noteikumiem Nr. 445.

Šī tīmekļvietne pēdējo reizi tika izvērtēta 18.05.2023. Izvērtēšanu veica Ilva Māldere (Sabiedrības informēšanas un mārketinga nodaļas praktikante).

Izvērtējumu apliecinošs dokuments: Piekļūstamības izvērtēšanas protokola veidlapa (PDF)

Piekļūstamības alternatīvas

Lai saņemtu saturu, kas šobrīd nav piekļūstams, citā formātā, piedāvājam turpmāk minētās alternatīvas.Lai saņemtu saturu, kas šobrīd nav piekļūstams, lūdzam sazināties ar Ķekavas vidusskolu, rakstot aija.vosa@kekava.lv

Atsauksmēm un saziņai

Mēs nepārtraukti cenšamies uzlabot šīs tīmekļvietnes piekļūstamību.

Ja Jūs konstatējat kādas problēmas vai nepilnības, kas nav minētas šajā paziņojumā vai vēlaties saņemt nepiekļūstamo saturu citā formātā, sazinieties ar mums:

E-pastā: aija.vosa@kekava.lv

Adrese: Gaismas iela 9, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123

Mēs izskatīsim Jūsu pieprasījumu un sniegsim atbildi 7 dienu laikā.

Sūdzību iesniegšana

Par tīmekļvietnes piekļūstamību Ķekavas vidusskolā atbildīga ir Aija Vosa, direktores vietniece izglītības jomā, aija.vosa@kekava.lv

Pārraugošajā iestādē atbildīgais ir Mārtiņš Egle, Informācijas tehnoloģijas vadītājs, martins.egle@kekava.lv.

Ja neesam atbilstoši reaģējuši uz Jūsu iesniegumu vai sūdzību par tīmekļvietnes satura piekļūstamību, Jums ir iespēja iesniegt sūdzību Latvijas Republikas Tiesībsargam:

Tiesībsarga birojs: Baznīcas iela 25 Rīgā, LV-1010

Tālrunis: +37167686768

E-pasts: tiesibsargs@tiesibsargs.lv

https://www.tiesibsargs.lv/lv/pages/kontaktinformacija

Ziņas par paziņojuma sagatavošanu

Šis paziņojums pirmo reizi tika sagatavots 31.05.2023.

Šo paziņojumu apstiprināja Sandra Pugovka, Ķekavas vidusskolas direktore.

 

  Drukāt