Sakarā ar skolēnu skaita palielinājumu, Ķekavas  vidusskola ar   2021./2022.mācību gadu aicina darbā:

 

Paredzamais atalgojums 1003 - 1081 eur par vienu likmi (30 tarificētas stundas)

 

Nepieciešama MK noteikumu “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību” prasībām atbilstoša pedagoģiskā izglītība.

Sīkāka informācija pa tālruni 29391623. 

CV sūtīt uz e-pasta adresi kekavas.vidusskola@kekava.lv  

 

Pamatojoties Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13. pantu Ķekavas vidusskola informē, ka pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases norisi. Konkursa dalībnieku iesniegtie pieteikumi tiks iznīcināti vienas darba dienas laikā pēc konkursa noslēguma. 

 

 

 

  Drukāt