Ķekavas vidusskola no 2020.gada 6.janvāra aicina darbā  angļu valodas skolotāju 7.-8. klasēs (18 kontaktstundas)

Prasības pretendentiem:

·         mācību un audzināšanas darba satura un mācību priekšmeta metodikas pārzināšana;

·         izpratne par izglītojamo vecumposmu attīstības īpatnībām un saskarsmes psiholoģijas likumsakarībām;

·         prasme plānot un organizēt savu un izglītojamo darbu atbilstoši izglītības iestādes mērķim un uzdevumiem;

·         psiholoģiskā noturība un augsta saskarsmes kultūra;

 

Iesniedzamie dokumenti ( sūtīt uz e-pastu vidusskola@kekava.lv  vai iesniegt personīgi Ķekavas vidusskolas lietvedībā Gaismas ielā 9, Ķekavā)

Darba alga no 954 - 1014 EUR par 1 slodzi (30 tarificētas darba stundas nedēļā)

Papildus informāciju var iegūt, zvanot  pa tālruni 29391623 vai rakstot e-pastā sandra.pugovka@kekava.lv

 

Pamatojoties Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13. pantu Ķekavas vidusskola informē, ka pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases norisi. Iesniegtie pieteikumi tiks iznīcināti pēc atlases noslēguma.

  Drukāt