Ķekavas vidusskolas sporta kompleksā aicinām darbā “administratori(u)”

 

Prasības pretendentam:

·        Vidējā izglītība vai augstāka;

·        Valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām. Papildus krievu un angļu valodas zināšanas tiks uzskatītas kā priekšrocība;

·        Prasme strādāt ar biroja tehniku un informāciju tehnoloģijām;

·        Prasme iegūt, pārbaudīt, izvērtēt darba uzdevumu izpildei nepieciešamo informāciju un sniegt to apmeklētājiem;

·        Labas komunikācijas un sadarbības prasmes. Spēja risināt problēmsituācijas;

·        Spēja pastāvīgi pieņemt lēmumus, plānot un organizēt savu darbu;

·        Spēja uzņemties atbildību par savas darbības rezultātiem.

 
Galvenie amata pienākumi:

·        Koordinēt un kontrolēt apmeklētāju plūsmu un iekšējās kārtību noteikumu ievērošanu Sporta Kompleksā;

·        Sporta kompleksa inventāra un citu materiālo vērtību uzraudzību;

·        Darbs ar kases aparātu, atbilstošās dokumentācijas aizpildīšana, biļešu un abonementu pārdošana;

·        Veikt apmeklētāju uzskaiti un laika kontroli;

·        Sniegt atbildes uz apmeklētāju jautājumiem par sporta kompleksa pakalpojumiem.


Piedāvājam:

·        Mūsdienu prasībām atbilstošus darba apstākļus jaunā un modernā sporta būvē;

·        Atbildīgu un interesantu darbu;

·        Sociālas garantijas;

·        Summēto darba laiku ar atlīdzību no 4,08 EUR līdz 5,40 EUR par stundu pirms nodokļu nomaksas;

·        Maiņu darbu.

 

CV lūdzam iesniegt Ķekavas vidusskolā lietvedībā Gaismas ielā 9 personīgi vai nosūtīt uz e-pastu kekavas.vidusskola@kekava.lv   ar norādi “Administrators(e)”  līdz 2022. gada 12.jūnijam. 

Sazināsimies ar tiem pretendentiem, kuri tiks uzaicināti uz darba pārrunām.  
 

Tālrunis papildu informācijai: 29490402.

 

Ķekavas vidusskola aicina darbā izglītības iestādes bibliotekāru.

Galvenie darba pienākumi:

Nepieciešamā izglītība: Saskaņā ar Bibliotēku likuma 25. panta 2. daļas 3. apakšpunktā noteikto:  augstākā akadēmiskā, augstākā profesionālā, vidējā speciālā izglītība bibliotēku darba jomā vai tālākizglītības kursu beigšanas sertifikāts bibliotēku darba jomā.

 

Paredzamais atalgojums: 1065 – 1165 eur

 

Ķekavas vidusskola aicina darbā:


Nepieciešama MK noteikumu “
Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību” prasībām atbilstoša pedagoģiskā izglītība.

Paredzamais atalgojums: 1075 -1165 eur par vienu likmi (30 tarificētas stundas)

Sīkāka informācija pa tālruni 29391623.

CV sūtīt uz e-pasta adresi kekavas.vidusskola@kekava.lv 

Pamatojoties Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13. pantu Ķekavas vidusskola informē, ka pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases norisi. Konkursa dalībnieku iesniegtie pieteikumi tiks iznīcināti vienas darba dienas laikā pēc konkursa noslēguma. 

 

  Drukāt