Ķekavas vidusskola ar  2019.gada 1.septembri aicina darbā skolotājus:

 

Pretendentiem nepieciešama MK  noteikumiem  Nr.569  “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību” atbilstoša izglītība. Plānotais atalgojums  880- 915 eur par vienu likmi (30 stundas nedēļā).  Pieteikumu vakancei un CV sūtīt uz e-pasta adresi kekavas.vidusskola@kekava.lv . Sīkāka informācija pa tālruni 29391623.

 

 

  Drukāt