Atjaunots 31.03.2023

 

 Ķekavas vidusskola aicina darbā izglītības psihologu uz nenoteiktu laiku:

 

TEV PIEMĪT:

 

MĒS PIEDĀVĀJAM:

Ja arī Tu vēlies būt daļa no mūsu draudzīgās, radošās un uz izaugsmi vērstās komandas, sūti savu CV un pieteikuma vēstuli.

Iesniedzamie dokumenti iesniedzami Ķekavas novada pašvaldības iestādē “Ķekavas vidusskola” līdz 2023.gada 25.maijam  ar norādi “Pieteikums izglītības psihologa amatam”, nosūtot pa pastu vai iesniedzot personīgi, Gaismas ielā 9, Ķekavā, Ķekavas novadā, LV-2123, vai nosūtot uz elektronisko pasta adresi kekavas.vidusskola@kekava.lv . Informatīvais tālrunis 29391623. Sīkāka informācija par skolu www.vidusskola.kekava.lv .

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (2016.gada 27.aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu Ķekavas novada pašvaldība informē, ka pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases norisi. Konkursa dalībnieku iesniegtie pieteikumi tiks iznīcināti trīs mēnešu laikā pēc konkursa noslēguma.

 

 

  Ķekavas vidusskola aicina darbā pedagogus:

 

TEV PIEMĪT:

MĒS PIEDĀVĀJAM:

Ja arī Tu vēlies būt daļa no mūsu draudzīgās, radošās un uz izaugsmi vērstās  komandas, sūti savu CV un pieteikuma vēstuli.

Iesniedzamie dokumenti iesniedzami Ķekavas novada pašvaldības iestādē “Ķekavas vidusskola” līdz 2023.gada 25.maijam ar norādi “Pieteikums pedagoga amatam”, nosūtot pa pastu vai iesniedzot personīgi, Gaismas ielā 9, Ķekavā, Ķekavas novadā, LV-2123, vai nosūtot uz elektronisko pasta adresi kekavas.vidusskola@kekava.lv . Informatīvais tālrunis 29391623. Sīkāka informācija par skolu www.vidusskola.kekava.lv .

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (2016.gada 27.aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, informējam, ka pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases norisi. Dalībnieku iesniegtie pieteikumi tiks iznīcināti trīs mēnešu laikā pēc atlases noslēguma.

 

  Drukāt