Ķekavas vidusskola aicina darbā matemātikas skolotāju

Pamatskolas klasēs - 28 kontaktstundas.

Nepieciešama MK noteikumu “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību” prasībām atbilstoša pedagoģiskā izglītība.

 

Paredzamais atalgojums: 1075 -1165 eur par vienu likmi (30 tarificētas stundas)

Sīkāka informācija pa tālruni 29391623.

CV sūtīt uz e-pasta adresi kekavas.vidusskola@kekava.lv 

 

Pamatojoties Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13. pantu Ķekavas vidusskola informē, ka pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases norisi. Konkursa dalībnieku iesniegtie pieteikumi tiks iznīcināti vienas darba dienas laikā pēc konkursa noslēguma. 

 Ķekavas vidusskola aicina darbā izglītības psihologu:

 


Nepieciešama MK noteikumu “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību” prasībām atbilstoša pedagoģiskā izglītība.

 

Paredzamais atalgojums: 1075 -1165 eur par vienu likmi (30 tarificētas stundas)

Sīkāka informācija pa tālruni 29391623.

CV sūtīt uz e-pasta adresi kekavas.vidusskola@kekava.lv 

 

 

Pamatojoties Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13. pantu Ķekavas vidusskola informē, ka pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases norisi. Konkursa dalībnieku iesniegtie pieteikumi tiks iznīcināti vienas darba dienas laikā pēc konkursa noslēguma.

 

 Ķekavas vidusskola aicina darbā izglītojamo asistentus:

 

1.     Ķekavas vidusskola meklē draudzīgu, sirsnīgu un dzīvespriecīgu asistentu 3.klases meitenei, kura pārvietojas ratiņkrēslā. 

Galvenā palīdzība un atbalsts nepieciešams pašaprūpē un pārvietojoties pa skolu, ar mācībām meitene galā tiks pati. Meitene labi zina angļu valodu un nebaidās apgūt jaunu valodu, ja tāda būs nepieciešama, lai sazinātos ar asistentu ( ukraiņu, krievu)

Darba vieta: Nākotnes iela 1a, Ķekavas novada pašvaldība

 

2.     Ķekavas vidusskola meklē draudzīgu un sirsnīgu asistentu 5.klases meitenei.

    Palīdzība un atbalsts nepieciešams pašaprūpē un pārvietojoties pa skolu.

Darba vieta: Gaismas iela 9, Ķekava

 

Atalgojums – Atlīdzība par vienu asistenta pakalpojuma stundu 4,50 euro apmērā, ieskaitot visus nodokļus, kas saistīti ar asistenta pakalpojuma sniegšanu. Asistenta pakalpojuma stundu skaits mēnesī nepārsniedz normālā darba laika stundu skaitu attiecīgajā mēnesī.

 

Informācija 29391623. Pieteikumu sūtīt uz e-pasta adresi kekavas.vidusskola@kekava.lv

 

  Ķekavas novadam augot, aug arī Ķekavas vidusskola

Sakarā ar skolēnu skaita palielinājumu, Ķekavas vidusskola aicina darbā pedagogus:

 

Nepieciešama MK noteikumu “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību” prasībām atbilstoša pedagoģiskā izglītība.

 

Paredzamais atalgojums: 1075 -1165 eur par vienu likmi (30 tarificētas stundas)

Sīkāka informācija pa tālruni 29391623.

CV sūtīt uz e-pasta adresi kekavas.vidusskola@kekava.lv 

 

Pamatojoties Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13. pantu Ķekavas vidusskola informē, ka pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases norisi. Konkursa dalībnieku iesniegtie pieteikumi tiks iznīcināti vienas darba dienas laikā pēc konkursa noslēguma. 

 

 

 Ķekavas vidusskolas sporta kompleksā aicinām darbā “administratori(u)”

 

Prasības pretendentam:

·        Vidējā izglītība vai augstāka;

·        Valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām. Papildus krievu un angļu valodas zināšanas tiks uzskatītas kā priekšrocība;

·        Prasme strādāt ar biroja tehniku un informāciju tehnoloģijām;

·        Prasme iegūt, pārbaudīt, izvērtēt darba uzdevumu izpildei nepieciešamo informāciju un sniegt to apmeklētājiem;

·        Labas komunikācijas un sadarbības prasmes. Spēja risināt problēmsituācijas;

·        Spēja pastāvīgi pieņemt lēmumus, plānot un organizēt savu darbu;

·        Spēja uzņemties atbildību par savas darbības rezultātiem.

 
Galvenie amata pienākumi:

·        Koordinēt un kontrolēt apmeklētāju plūsmu un iekšējās kārtību noteikumu ievērošanu Sporta Kompleksā;

·        Sporta kompleksa inventāra un citu materiālo vērtību uzraudzību;

·        Darbs ar kases aparātu, atbilstošās dokumentācijas aizpildīšana, biļešu un abonementu pārdošana;

·        Veikt apmeklētāju uzskaiti un laika kontroli;

·        Sniegt atbildes uz apmeklētāju jautājumiem par sporta kompleksa pakalpojumiem.


Piedāvājam:

·        Mūsdienu prasībām atbilstošus darba apstākļus jaunā un modernā sporta būvē;

·        Atbildīgu un interesantu darbu;

·        Sociālas garantijas;

·        Summēto darba laiku ar atlīdzību no 4,08 EUR līdz 5,40 EUR par stundu pirms nodokļu nomaksas;

·        Maiņu darbu.

 

CV lūdzam iesniegt Ķekavas vidusskolā lietvedībā Gaismas ielā 9 personīgi vai nosūtīt uz e-pastu kekavas.vidusskola@kekava.lv   ar norādi “Administrators(e)” . 

Sazināsimies ar tiem pretendentiem, kuri tiks uzaicināti uz darba pārrunām.  
 

Tālrunis papildu informācijai: 29490402.

 

 

 

  Drukāt