Ķekavas vidusskolas 11.b un Ziemeļvalstu ģimnāzijas 11. klašu skolēnu diskusija par tēmu ,,Vardarbība’’

 Fiziskās un emocionālās cietsirdības izpausmes var saskatīt ikvienā izglītības posmā -  bērnudārzs, sākumskola, pamatskola, vidusskola. Lai jauniešiem būtu iespēja labāk izprast šīs problēmas nopietnību, pirmo reizi Ķekavas vidusskolā kopā ar Ziemeļvalstu ģimnāzijas skolēniem tika rīkota diskusija, kurā 11. klašu skolēniem nācās meklēt risinājumus tādiem jautājumiem kā ,,Kādēļ vardarbība ir aktuāla?’’, ,,Kā vardarbība izpaužas?’’ un ,,Kā ar vardarbību iespējams cīnīties?’’.

Diskusijas laikā klases tika sadalītas grupās, kurās notika viedokļu apmaiņa un tika veidoti plakāti, kurus vēlāk prezentēja pārējām grupām. Skolēni, strādājot grupās, ieguva jaunu pieredzi, kas palīdzēja viņiem izprast, kā rīkoties situācijās, ja viņi ir nonākuši saskarsmē ar vardarbību, kā arī  ko darīt, ja skolēns ierauga, ka kādam citam tiek izdarīts pāri darījums. Skolēni ar saviem grupas biedriem dalījās ar savu pieredzi un zināšanām par vardarbības problēmas aktualitāti un tās izpausmēm.

Diskusijas beigās skolēni prezentēja savus veidotos darbus un nonāca pie secinājuma, ka vardarbība mūsdienās ir ļoti aktuāla problēma un tā izpaužas daudz nežēlīgāk nekā agrāk. Tomēr pret vardarbību var cīnīties jebkurš - viss, kas ir vajadzīgs, tā ir drosme un vēlme darīt labu citiem, jo darot labu citiem, cilvēks dara labu arī sev. Pat pats mazākais labais darbiņš var likt otram cilvēkam to atcerēties uz ļoti ilgu laiku. Cieni citus, un citi cienīs tevi!

(Harijs Šipkevičs, 11.b)