5. un 10.klašu uzņemšana Ķekavas vidusskolā

 Šī mācību gada trešajā oktobra nedēļā (16.-20. okt.) norisinājās gan jaunāko vidusskolēnu, gan jaunāko pamatskolēnu uzņemšanas svētki jeb iesvētības. 10. klasei iesvētības notika mācību nedēļas sākumā, savukārt 5. klasēm uzņemšana notika nedēļas beigās.

10. klases pirmās iesvētību dienas tematika bija sports un militārais; dreskods – klases krekli un tumšas bikses. Pirmās stundas laikā desmitie skolas priekšā izpildīja karavīru vingrinājumus un tika nogrimēti ar kamuflāžas krāsām. Trešās stundas beigās 10. klasi sagaidīja pārsteigums – sportiska stafete ar dažādiem uzdevumiem skolas priekšā. Savukārt pirmajā garajā starpbrīdi 10. klases skolēni pulcējās aktu zālē un iepriekš sadalītās divās komandās no saviem apaviem uz ātrumu veidoja Ķekavas vidusskolas iniciāļus (ĶVSK). Klases ātruma rekords bija piecas sekundes. Pirmā iesvētību diena noslēdzās ar florbola spēli starp 10. klases meiteņu komandu un 11. klašu meiteņu komandu; 10.klases zēnu komandu un 11.klašu zēnu komandu. Sākotnēji bija paredzēts florbolu spēlēt ar slotām, bet vēlāk tehnisku iemeslu dēļ slotas nācās nomainīt uz florbola nūjām.

Otrajā iesvētību dienas tematika bija auto skola, dreskods -  atstarojošās vestes. Pirmās stundas laikā 10. klase sapulcējās skolas priekšā un kopīgi mācījās deju pie dziesmas ,,Dipu dapu lācis nāk.” Dodoties atpakaļ skolā, katram 10. klases skolniekam pie atstarojošās vestes tika piestiprināts burtiņš ,,M”, kas apzīmē autovadītāju, kurš mācās braukt, šajā gadījumā, 10. klases skolniekus, kuri piedalās iesvētībās un iziet sava veida apmācības drošai braukšanai pa vidusskolu. Otrajā garajā starpbrīdī 10. klases skolnieki tika sadalīti trijās grupās pa desmit cilvēkiem, viņiem bija jāseko ceļu satiksmes zīmēm, kas bija piestiprinātas pie kabinetiem, un pie katras zīmes vajadzēja veikt attiecīgo uzdevumu, ja uzdevums netika izpildīts pēc dotajiem norādījumiem, 10. klases skolnieki saņēma sastādītu protokolu par savu tā dēvēto ceļu satiksmes noteikuma pārkāpumu. Sestās stundas laikā norisinājās svinīgā ceremonija skolas aktu zālē, kurā 10. klase parādīja savu mājas darbu par tēmu ,,Esi drošs, bet ne pārdrošs”, parakstīja zvērestu un saņēma tiesības, kā auto skolas absolventi, šajā gadījumā tiesībās būt vidusskolēniem Ķekavas vidusskolā.

Ja jaunāko vidusskolēnu iesvētības norisinājās vairāk nopietni, ar domu pārbaudīt klases saliedētību, katra skolēna fizisko izturību un spēju veikt dažādus uzdevumus, tad jaunāko pamatskolēnu iesvētības norisinājās nepiespiestā un jautrā gaisotnē. Aptaujājot 5b klašu skolēnus, noskaidrojās, ka visiem iesvētības ļoti patikušas. Rinalds raksta, ka viņa iesvētību spilgtākais notikums bija 5. klašu priekšnesumi, viņa viedoklim pievienojās arī vairāki klasesbiedri – Frederiks, Arnis, Karīna, Agnese, Una un Jēkabs J. Bērni raksta, ka viņiem paticis ne tikai vērot citu vienaudžu uzstāšanos, bet arī pašiem uzstāsties ar savu sagatavoto priekšnesumu. Sanija raksta, ka viņas spilgtākais notikums ir bijis mirklis, kad pēc klases uzstāšanās saņemtas lielas ovācijas. Savukārt Una raksta, ka viņai visvairāk iesvētībās patikusi stafete, jo tajā varēja kārtīgi izskrieties. Unas klasesbiedrene Anna atzīst, ka viņai visvairāk patika tas, ka varēja pildīt daudz interesantu uzdevumu un viņas viedoklim pievienojas klasesbiedrs Toms un klasesbiedrene Viktorija, kura vēl piebilst, ka, veicot uzdevumus, viņai ir paticis klases komandas darbs. Sindija raksta, ka viņas spilgtākais notikums šajā dienā bija jaukais pārsteigums no rīta, bet Anrijs - ka viņam patika, tas, kā bija noorganizētas visas iesvētības kopumā.

Aptaujājot 5d klasi noskaidrojās, ka arī viņiem iesvētības ir patikušas. Sindija raksta, ka viņai patika skatīties citu klašu sagatavotos priekšnesumus, viņas viedoklim pievienojas klasesbiedrene Anastasija. Roberts atzīst, ka viņam visvairāk ir paticis uzstāties un iesvētību dienā viņš izjutis lielu prieku. Savukārt Mišele raksta, ka viņai vislabāk patika saņemt konfektes.

Gundega stāsta: ,,Man ļoti patika iesvētības, mēs tur dziedājām dejojām un taisījām no baloniem torni, visi baloni mums sprāga!” Viņas klasesbiedrene Danija piebilst, ka tas ir bijis ļoti jautri un klase kārtīgi izsmējusies. Gundega turpina: ,,Man iesvētībās vēl patika, ka mums rādīja uz ekrāna bildes un ka mēs varējām sportot.” Augusts raksta, ka viņaprāt visinteresantākais no uzdevumiem bijis sporta zālē. Samanta -  ka viņai visvairāk iesvētībās ir paticis, tas, ka karotē bija jānes ola, kur vēlāk izrādījās - bija vārīta nevis jēla. Paula apgalvo: ,,Iesvētības bija ļoti jauka pieredze. Mēs priekšnesumā pie fona mūzikas rādījām savus ārpus skolas aktivitātes. Mēs saņēmām diplomu kā erudītākā klase un arī par modernāko karogu. Pēc tam sekoja dažādi uzdevumi un zvērests. Bija ļoti jautri!”

(Una Balceviča, 11. a klase)