Burtiņu svētki

 24. janvārī Ķekavas vidusskolas pirmklasnieki piedalījās Burtiņu svētkos. Katra klase ieradās saposušies. Skolotājas ar radošu pieeju piestrādājušas pie klases vizuālā tēla. Bija patiess prieks vērot, kā pirmklasniekiem acis spīdēja no prieka, kad tika paziņot veicamais uzdevums.

Katra klases saņēma vēstuli no Burtu meitiņas. Skolēniem bija jāuzmin pēc norādēm un mīklām, kur ir jāiet. Pavisam bija jāapmeklē piecas stacijas. Katrā  stacijā bija norādīts kāds veicams uzdevums. Apjautājot skolēnus, secināju, ka vispatīkamāk nodarbe bijusi galdu servēšana un gleznot ziedus. Paldies visiem par aktīvu darbošanos!