1.vieta ansamblim "Rasa" starptautiskā konkursā Sanktpēterburgā

 IZCILS PANĀKUMS – 1. VIETA

Ķekavas vidusskolas vokālajam ansamblis “Rasa”

 Sanktpēterburgas Starptautiskā konkursā “Singing World -2018”.

 Sanktpēterburgā no 3.-8. augustam 2018.g. norisinājās XVI starptautiskais kora mūzikas festivāls “Singing World”, kurā piedalījās kori un ansambļi no 13 pasaules valstīm - Meksikas, Krievijas, Izraēlas, Bulgārijas, Nīderlandes, Polijas, Ķīnas, Rumānijas Čehijas, Honkongas, Šveices, Itālijas, Kazahstānas un Latvijas. Kopā 43 kolektīvi. Konkursā izskanēja 66 . muzikāli sniegumi 12 .kategorijās. Konkursu vērtēja Starptautiska žūrija no Krievijas (3), Igaunijas (1), Turcijas(1), Latvijas(1). Ķekavas vidusskolas vokālais ansamblis “Rasa”, piedaloties ansambļu kategorijā, godam ieguva 1.vietu (diplomu un kausu), kā arī žūrijas speciālo balvu par labāko dziesmu muzikālo horeogrāfiju (diplomu un kausu) un iespēju piedalīties “Grand Prix” izcīņā. Pēc rezultātu paziņošanas, gan meitenes, gan skolotājas pārņēma neizsakāmas, patiesas emocijas, kas mijās ar prieka asarām un savstarpēju apsveikšanu. Ikviens, dodoties uz konkursu, cerēja uz augstāko sniegumu un rezultātu, bet, redzot milzīgo konkurenci, mūs pārņēma satraukums un bailes, tomēr  ticība un cerība mūs neatstāja ne uz mirkli. Konkursā mēs dziedājām ar pilnu atdevi, atdevām visus spēkus dziesmai, savu ieguldīto darbu, dziedot nedomājām ne par ko vairāk, kā vien par skaistu muzicēšanu, kas mūsu  gadījumā vainagojās ar augstiem panākumiem.

“Rasas” meitenes katru dienu piedalījās koncertos, kuri notika dažādās Krievijas kultūras galvaspilsētas Sanktpēterburgas koncertzālēs un dievnamos. Apbrīnojams bija vietējo iedzīvotāju un citu konkursa dalībnieku atbalsts -sirsnība, labie vārdi, laba vēlējumi, kopīga fotografēšanās, - kurus mēs saņēmām ik uz soļa. Šīs ir neizmirstamas emocijas un pieredze. Mēs tik ļoti lepojamies, ka esam no Latvijas, no Ķekavas, ka pat vārdos to nevar izsacīt! Neskatoties uz piesātināto koncertu grafiku, mūsu delegācijai bija iespēja baudīt ekskursiju pa Sanktpēterburgu gan ar autobusu, gan kuģīti pa Ņevas upi un kanāliem, kā arī  ceļojuma noslēguma naktī vērojām skaisto tilta atvēršanos.

Vēlos teikt lielu paldies savām “Rasas” meitenēm: Martai Lietavietei, Laurai Elīzai Strautniecei, Katrīnai Rudzītei, Beātei Bulai, Elīnai Fogelei, Alisei Petronei, Letīcijai Zepai, Montai Miškinai un Elīnai Zelmenei, kā arī vecākiem par atbalstu brīžos, kad meitenēm tas bija visnepieciešamākais. Paldies manai radošajai komandai-skolotājai Annai Miškinai, kura palīdzēja mūsu ikdienas gaitās un atbalstīja, lieliskajai koncertmeistarei Madarai Kalniņai un mūsu atsaucīgajiem šoferīšiem Matīsam Kļavam un Andrim Neverouskim, kuri bija ļoti saprotoši, izpalīdzīgi un ar kuriem vēl un vēl vēlētos braukt citos braucienos arī turpmāk. Patiesā cieņā vislielākais paldies radošās komandas dvēselei - mūsu ansambļa mammai Ivetai Rudzītei, cilvēkam, kurš spēj izdarīt visu,  neskatoties ne uz grūtībām un šķēršļiem, kas pārvarami. Lielu paldies par atbalstu, lai šis brauciens notiktu, vēlos teikt Ķekavas vidusskolas direktorei Sandrai Pugovkai, kura noticēja mums! Mēs to novērtējam! Paldies Ķekavas novada domei, īpaši Aigaram Vītolam un Andrim Volanskim, kuri iedrošināja un palīdzēja tajā, kas likās neiespējams.

Ķekavas vidusskolas vokālā ansambļa “Rasa” mākslinieciskā vadītāja

Dace Bula