Uzsākts “CodeIT” projekts: programmēšana bērniem, bet vispirms – skolotājiem!

  

Uzsākts “CodeIT” projekts: programmēšana bērniem, bet vispirms – skolotājiem!

Strauja attīstība ir viena no mūsdienu sabiedrības iezīmēm un tā attiecas uz ikvienu dzīves jomu. Mainās ne tikai dzīves veidi, paradumi vai domāšana – mainās arī sabiedrības vajadzības. Viena no šādām progresa izraisītām vajadzībām ir digitālās prasmes, kas mūsdienās kļūst ne tikai par panākumu atslēgu, bet arī par ikviena indivīda iekļaušanās garantu gan darba tirgū, gan ikdienišķos procesos. Tādēļ ir svarīgi, lai cilvēks no pašas bērnības pierod pie tehnoloģijām un spēj ar tām strādāt, jo mūsdienās teju vai visas dzīves sfēras tiek pārnestas uz digitālo vidi.

Lai bērns spētu apgūt digitālas iemaņas, svarīga loma ir izglītības sistēmai un skolotājiem, kas strādā ar bērniem un palīdz tiem pielāgoties apkārtējās vides prasībām. Ir svarīgi, lai šī sistēma ietu solī ar laiku, tāpēc nepieciešams izstrādāt papildus izglītojošas neformālās programmas, kas palīdz skolotājiem iegūt dziļāku izpratni par tehnoloģiju un interneta lietošanu, īpaši par programmēšanas procesiem.

 Viens no šādiem neformālās izglītības projektiem izglītības jomā ir „CodeIT - Enhancing Teachers’ professional development through algorithmic and programming” jeb īsumā – CodeIT”. Tas ir radīts sadarbībā starp Ķekavas vidusskolu (Latvija), P.T.E.A. Wszechnica (Polija), COSMIC INNOVATIONS (Kipra), Danman Computers (Polija), Istituto Superiore E.Mattei (Itālija) un Liceul Pedagogic “Mircea Scarlat” Alexandria (Rumānija).

Projekta mērķis ir paaugstināt programmēšanas kompetences to skolotāju vidū, kas specializējas ar IT nesaistītu priekšmetu pasniegšanā ceturto un vecāku klašu skolēniem, kā arī radīt inovatīvu apmācību resursu. Tāpēc galvenā projekta mērķa grupa ir pamatskolu un vidusskolu ķīmijas, ģeogrāfijas, matemātikas un fizikas skolotāji, bet šo skolotāju skolēni – mērķa grupa, kam sekojoši tiks nodotas programmēšanas zināšanas un uzlabota izglītības kvalitāte.

 

Paredzamie projekta rezultāti ir:

- virtuālā apmācību platforma skolotājiem, ieskaitot apmācību sertifikātu iegūšanu;

- rokasgrāmata skolotājiem „Apmācības prasmju uzlabošana ar algoritmu un programmēšanas palīdzību”;

- mācību stundu saturu, kas paredz programmēšanas iekļaušanu tādus priekšmetu programmās, kā matemātika, fizika, ģeogrāfija un ķīmija.

Projekts paredz 4 partneru tikšanās klātienē un arī digitālo video-konferenču rīku izmantošanu tiešsaistes tikšanās organizēšanai, kā arī pastāvīgu darbu ar skolotājiem, kas projekta gaitā izmēģinās programmas un materiālus, lai tie atbilstu mērķa grupas vajadzībām. Izstrādātie materiāli būs pieejami visiem interesentiem, kas reģistrēsies CodeIT projekta platformā.

Projektu plānots realizēt divu  gadu garumā no 2017.gada 1.oktobra līdz 2019.gada 30.septembrim.

Partneri:

P.T.E.A. Wszechnica no Polijas (vadošais partneris)

COSMIC INNOVATIONS no Kipras

Danman Computers no Polijas

 Istituto Superiore E.Mattei no Itālijas

Liceul Pedagogic “Mircea Scarlat”Alexandria no Rumānijas

Ķekavas vidusskola no Latvijas.

 

Par publikācijas saturu atbild projekta koordinators un saturs ne vienmēr atspoguļo Eiropas Komisijas vai Nacionālās aģentūras uzskatus.