7.d klaseLR Saeimā un SIA "Getliņi EKO"

 Š.g.19.oktobrī 7.d klase ekskursijas laikā apmeklēja LR Saeimu un SIA"Ģetliņi EKO".

Skolēnu pārdomas:

....Nesen bijām ekskursijā ar klasi uz Saeimas ēku un uz Getliņupoligonu. Šajā ekskursijā es uzzinājuļoti daudz jauna. Saeimas ēkā mēs noskatījāmies prezentāciju, pldījām viktorīnu, balsojām un dāvanā saņēmām puzli "Brīvības ceļš" un diplomu.Getlinos  bija ļoti interesanti, tas lika aizdomāties par to cik daudz mēs pērkam un metam ārā. Ir ļoti daudz veidi kāsamazināt izmesto atkritumu daudzumu..........Ekskursija bija interesantāka nekā sāķumā likās. Saeimas ēkā bija skaisti griesti un mums bija ļoti laba  gide. Getliņos mēs uzzinājām, kas ir poligons, ko dara Getliņos un, ka to vietā, iepriekš, bija izgāztuve, kā arī poligons nav tas pats, kas izgāztuve........Pirmā vieta ko mēs apmeklējām bija Saeimas ēka. Tur mums stāstīja par deputātu pienākumiem, Saeimas sēžu norisi, to darbību un kārtību. Visvairāk mani uzrunāja ēkas noformējums, senlaicīgās mēbeles un dāvanas ko citas valstis ir dāvinājušas. Pēc šīs fantastiskāsmācībuekskursijas mums ir palikušas bildes un bezgala daudz atmiņas. Par viktorīnu komēs pildījām mūsu klase saņēma diplomu un jauku izglītojošu puzli.Kl.audz.L.Balode