Dalība lielkoncertā “Upe, kas saucas par tautu”

 Lāčplēša dienā Ķekavā notika lielkoncerts “Upe, kas saucas par tautu”, kuru oranizēja Ķekavas novada Jaunatnes iniciatīvu centrs

Šajā koncertā kopā ar citiem novada jauniešu un bērnu pašdarbības kolektīviem piedalījās arī mūsu skolas zēnu koris un jauktais koris (vad. I. Lagzdiņa) 2.-4.klašu koris (vad.Z.Jansone), mūsdienu deju kolektīvi "Mini versija", "Mazā versija", "Versija" (vad.I.Tamane) un TDK "Ķekaviņa"(vad. M.H.Vanaga un J.Kalniņš)

 Paldies visiem dalībniekiem un kolektīvu vadītājiem  kā arī JIC par iespēju izbaudīt Ķekavas novada stāstu no senās pagātnes un gūt ieskaņu Latvijas simtgades svinībām.