Vēstures viktorīna "Latvija - 20.gadsimts"

 2018.gada 12.novembrī notika ikgadējā skolotāja Jāņa Bebera organizētā vēstures viktorīna 9.-12.klašu skolēniem. Viktorīnas mērķis paplašināt skolēnu redzes loku un padziļināt izpratni par Latvijas vēstures un kultūras norisēm, stimulēt interesi par Latvijas vēsturi un stiprināt pilsoniskās piederības apziņu.

Vikotrīna notika 3 pusfinālos un Finālā piedalījās pusfināla uzvarētāji: 10.a klase, 9.d klase un 12.b klase. Jauniešiem tika piedāvāti jautājumi gan teksta, gan attēlu, gan video formā. Konkursā 3.vietu ieguva 12. b klase (kl.a. G.Zuša), 2.vietu ieguva 9.d klase (kl.a. I.Urpena) un 1.vietu ieguva 10.a klase (kl.a. L.Brigzne). Galvenā balva - garda svētku kūka un maršrutu kartes pa Latviju.