Vecāku vakars

 21.novembrī no plkst 18.00-20.00 notiks vecāku vakars 5.-12.klašu skolēnu vecākiem un 22.novembrī 1.-4.klašu skolēnu vecākiem. 21.novembrī Drošinternets vēstnese Sandra Magrina stāstīs par "Bērna riskiem internetā" gaismas ielā 9, Bioloģijas kabinetā