5.klašu uzņemšana

 Kā katru gadu 8.klašu skolēni organizē dažāda veida pārbaudījumus un uzdevumus 5.klašu skolēniem, lai sekmētu sadarbības prasmes, saliedētu jaunos kolektīvus kā arī paši iemācītos dažādas organizatoriskas un sadarbības prasmes.

5.klašu skolēniem bija jāprezentē sava klase, jāveido savas klases karogs, jāveic dažādi erudīcijas, sporta, orientēšanās uzdevumi, jāzina skolas himna un daudzi citi fakti par skolu, lai katrs no viņiem kļūtu par pilntiesīgu Ķekavas vidusskolas 5.- klasnieku, kas ir savas klases un skolas patriots.

Šogad tās ir piecas klases: 5.a klase - kl.a. Mārīte Lielgalve, 5.b klase - kl.a. Iveta Abakoka, 5.c klase - kl.a. Regīna Eihmane, 5.d klase - kl.a. Dina Deaka, 5.e klase - kl.a. Kristīne Reinfelde.